Familiens hus

Familiens hus finner du i det som tidligere var rådhuset på Eide.

Her finner du følgende tjenester:

 • Barnevern
 • PPT
 • Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Helsestasjon (for innbyggere på Eide og omegn, Farstad og Hustad med omegn, Sylte og Malme med omegn, Jendem og Aureosen med omegn)
 • Jordmor (for innbyggere på Eide og omegn, Farstad og Hustad med omegn, Sylte og Malme med omegn, Jendem og Aureosen med omegn)
 • Skolehelsetjenesten
 • Familieterapeut 
 • Mestringsenheten

Det vil fortsatt bli gitt helsestasjons- og jordmortjeneste på Helsehuset i Elnesvågen for innbyggere fra: 

 • Bud og omegn 
 • Stavik og Tornes omegn 
 • Elnesvågen omegn 

Kontaktinformasjon

Renate Drågen
Leder Familiens Hus
E-post
Telefon 95 70 97 26

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide