Økonomi og regnskap

Økonomi og regnskapsavdelingen holder til på rådhuset i Elnesvågen. 

Økonomisjefen har det overordnede ansvaret for budsjett og økonomiplan sammen med kommunedirektøren. 

Har du spørsmål om en faktura eller ønsker betalingsutsettelse er det regnskapsavdelinga du skal ta kontakt med.

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Telefon 48 20 77 75
Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37
Håvard Herskedal
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 31
Kari Anne Rødal
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 35
Merethe Gule
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 33
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 34