Økonomi og regnskap

Økonomi og regnskapsavdelingen holder til på rådhuset i Elnesvågen. 

Økonomisjefen har det overordnede ansvaret for budsjett og økonomiplan sammen med kommunedirektøren. 

Har du spørsmål om en faktura eller ønsker betalingsutsettelse er det regnskapsavdelinga du skal ta kontakt med.

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Mobil 482 07 775
Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Mobil 911 31 137
Håvard Herskedal
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Mobil 992 89 231
Kari Anne Rødal
Konsulent regnskap
E-post
Mobil 992 89 235
Merethe Gule
Konsulent regnskap
E-post
Mobil 992 89 233
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Mobil 992 89 234