Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og har ansvar for at virksomheten drives innen de rammer som kommunestyret bestemmer.

Hvilke oppgaver har kommunedirektøren?

Hovedoppgavene for kommunedirektøren er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, prosjektarbeid, oppfølging av de enkelte tjenesteenheter samt samarbeid med de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. 

Kommunedirektøren skal sørge for at alle saker som legges fram til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir satt i verk.

Kommunedirektøren har 3 kommunalsjefer med ansvar for oppvekst, samfunnsutvikling og helse i sin ledergruppe, samt økonomisjef og personalsjef.

Her finner du kontaktinformasjon til kommunedirektørens ledergruppe


 

Kontaktinformasjon

Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør Hustadvika kommune
E-post
Telefon 41 51 23 10

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen