Kommunedirektøren sin stab

Rådmannen sin stab består av rådgivere og arkivleder.

Næringskonsulent:

Næringskonsulenten er kontaktperson når det gjelder næringstomter i kommunen. Han jobber også med næringsutvikling, planlegging og forvaltning av næringsfondet. 
 

Arkivleder:

Arkivleder har det overordnede faglige ansvaret for kommunens samlede arkivtjeneste, for arkivdanningen og for bevaring av arkivmateriale, fagansvar for dokumentsenteret og systemansvar for kommunens generelle saksbehandlingssystem (ePhorte). Arkivleder er også ansvarlig for utarbeidelse av instrukser og reglement og er også involvert i alle prosesser som omhandler fagsystem.

Informasjonsrådgiver:

Informasjonsrådgiver har blant annet ansvar for hjemmeside, sosiale media og informasjon internt i organisasjonen. 

Rådgiver kvalitet og utvikling:

Rådgiver kvalitet og utvikling har blant annet ansvar for kvalitetssystemet Compilo, som består av tre funksjoner:

  • Dokumentbank for hele organisasjonen
  • Avvikssystem
  • Risiko og sårbarhetsanalyse

 

 

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Næringstomter/næringsfond
E-post
Mobil 959 61 024
Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder
E-post
Telefon 948 49 322
Merete Rødal
Informasjonsrådgiver
E-post
Mobil 959 61 024
Målfrid Monge
Rådgiver
E-post
Telefon 480 66 480