ROR-IKT

Hustadvika kommune har inngått samarbeidsavtale med ROR-IKT.

ROR-IKT er en interkommunal IKT organisasjon for kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes med hovedkontor i Molde.

ROR-IKT skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og oppfølgning av avtaler om kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører innenfor dette området.

Kontaktinformasjon

Support IKT
E-post
Telefon 71 11 11 66

Portal: kundeservice.ror-ikt.no
Spør O`Rakel i Teams