Arkivtjenesten

Arkivtjenesten er en del av kommunedirektørens stab og er lokalisert på rådhuset i Elnesvågen.

Arkivtjenesten har det overordnede faglige arkivansvaret for kommunens informasjons- og dokumentasjonsforvaltning. Dette innebærer å sørge for at arbeidet gjøres på en god og sikker måte i henhold til gjeldende regelverk. Opplæring, rutineutvikling og arkivfaglig rådgivning overfor saksbehandler og ledere er viktige verktøy for å oppnå dette målet.

Arkivtjenesten har også ansvaret for den daglige driften og kvalitetssikring av kommunens sak/- arkivsystem Elements. Elements muliggjør felles arkivering av en stor generelle saksbehandling. I tillegg benytter kommunen en rekke andre arkivsystem for annen saksbehandling.

Felles for kommunens ulike systemer er at de bidrar til at kommunen ivaretar sine lovpålagte oppgaver i henhold til blant annet regler om arkiv og offentlighet. I tillegg sikres det at kommunen og dens prosesser er åpne og gjennomsiktige, samtidig som den enkeltes personvern blir ivaretatt.

Arkivtjenesten kan besvare spørsmål vedrørende

  • Korrespondanse til og fra kommunen
  • Offentlig postjournal og internett
  • Håndtering av innsynsforespørsler
  • Prosedyrer og rutiner innenfor arkiv, personvern, saksbehandlingsrutiner og offentlighetsprinsippet. 

Hustadvika kommune er medlem av Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal. Her oppbevares en stor del av kommunens arkiv. Dette gjelder også arkivet for tidligere Fræna og Eide kommuner. 

Arkivtjenesten kan også kontaktes ved å sende en henvendelse til kommunens sentrale e-postmottak på postmottak@hustadvika.kommune.no 

Kontaktinformasjon

Postmottak
Send post til oss
E-post
Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder
E-post
Telefon 948 49 322
Merete Egge Nerland
Arkivtjenesten
E-post
Telefon 992 89 214
Mona-Lisa Ninatubu
Arkivtjenesten
E-post
Telefon 900 59 109
Elin Kleppen
Sekretær ved servicetorget
E-post
Telefon 901 02 130
Maja Holen
Eldre arkiv
E-post
Telefon 907 54 581

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen