Ansattoversikt


Brann og feiervesen

Ansatte i avdelingen Brann og feiervesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Overbefalsvakt 476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Branninspektør 996 98 002
Brannforebygger / Feier 415 26 177
Brannforebygger / Feier 970 96 012
Brannforebygger / Feier 907 13 210
Brann- og redningssjef 995 32 263
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap 997 02 264