Starter Hustadvika Røde Kors

Det er nesten en mannsalder siden sist det skjedde. 27. mai 2020 ble Hustadvika Røde Kors stiftet. Siste gang det ble stiftet et lokallag var i 1994.

Stedet var Bud samfunnshus og vel 30 personer hadde møtt frem. Deriblant ordfører Tove Henøen og beredskapskoordinator Jan Morten Dale. Stiftelsesmøtet ble ledet av Øystein Valde, styreleder i Møre og Romsdal Røde Kors, og Tore Nedregård, daglig leder fra Møre og Romsdal Røde Kors var skriver.

Leder Ragnhild Sofie Berthinussen Nestleder Eli Ellingsen Styremedlem Gunnhild Eide Kirkeland Styremedlem Malin Kjønvik Styremedlem Anne Uran Larsen Styremedlem Anita Nygård Hector. Jo Petter Nerlandsrem var ikke tilstede Hustadvika Røde Kors  

Beredskapskoordinator i Hustadvika Jan Morten Dale, nyvalgt leder Ragnhild S Berthinussen og ordfører Tove Henøen Hustadvika Røde Kors       

Krisestart
Vi husker vel alle Viking Sky og dramatikken rundt den hendelsen. I etterkant var det mange fra da Fræna og Eide kommune, nå Hustadvika, som meldte til Røde Kors at de ønsker å være frivillige. Nærmeste lokallag var da Molde eller Kristiansund.

  • Mange ønsker å bidra frivillig i lokalsamfunnet sitt der de bor, sier Ragnhild Sofie Berthinussen, nyvalgt leder i Hustadvika Røde Kors.

Viking Sky – hendelsen var kanskje det ekstra puffet som skulle til. Senhøsten 2019 ble ei arbeidsgruppe etablert og da første arbeidsmøte skulle avholdes var Covid-19 et faktum. Å planlegge for det ukjente er vanskelig, men to store hendelser har vist viktigheten av frivillig innsats.

  • Hustadvika Røde Kors skal ikke starte hjelpekorps. Der har vi både Molde og Kristiansund som er store, tunge og viktige aktører som vi skal støtte opp om, sier Berthinussen.

Hustadvika Røde Kors skal bygge opp beredskap i samarbeid med kommunen og eksisterende hjelpekorps, og skal bidra til at Røde Kors gir rask respons og lindrer når krisen oppstår.

Styrke lokalsamfunnet
Hustadvika, på lik linje med mange andre kommuner, har store og komplekse omsorgsoppgaver som skal løses. Røde Kors ønsker å være en bidragsyter i å bygge opp infrastruktur knyttet til nettopp omsorgsoppgaver. 

I Røde Kors jobbes det hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. Bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet er ting som flere av de som har meldt interesse for å være frivillig i Røde Kors er opptatt av.

  • Mye av det vi skal ta fatt i handler om det daglige og det medmenneskelige. Det å bidra til å ta vare på innbyggerne våre. At våre frivillige er til stede for mennesker som, av ulike årsaker, trenger støtte og hjelp, forteller Anita Nygård Hector, styremedlem og ansvarlig for område omsorg.

Potensiell Røde Korser
Omsorg og Røde Kors ungdom er de viktigste satsingsområdene for Hustadvika Røde Kors, i tillegg til å etablere selve organisasjonen. Er du nysgjerrig har Hustadvika Røde Kors egen Facebookside der du kan komme i kontakt med dem.

  • Vi vet at det er mange flinke folk i kommunen som bidrar – og flere som ønsker å bidra – positivt inn i lokalsamfunnet, sier Eli Ellingsen, nestleder i Hustadvika Røde Kors.  

Handlingsplan for Hustadvika Røde Kors 2020-2021 (PDF, 429 kB)