Ny undersøkelse: Atlanterhavsvegen bidrar til økt lokal verdiskapning

Klikk for stort bilde Roger Ellingsen/Statens vegvesen.jpg  

Målet med Statens vegvesens turistvegsatsing er å gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål som bidrag til å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene.En ny undersøkelse har målt næringsøkonomiske effekter langs strekningen og slår fast at Atlanterhavsvegen bidrar til økt lokal verdiskapning. 

Rapporten

Menon Economics står bak den ferske rapporten «Effektmåling av Nasjonale turistveger – Lokaløkonomiske effekter av de nasjonale turistvegene Atlanterhavsvegen og Ryfylke». Rapporten er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen og bygger på analyserte regnskapstall fra bedrifter langs de to turistvegene. Rapporten dokumenterer at både reiselivsbedrifter og handelsbransjen langs turistvegen har hatt en sterkere verdiskapingsvekst enn sammenlignbare referansegrupper. Her er lenke til hele rapporten.

Atlanterhavsvegen

I perioden 2013-2018 har reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen økt sin verdiskaping med over 50 prosent. Verdiskapingen i handelsbransjen har også vært betydelig sterkere enn referansegrupper lokalt, regionalt og nasjonalt. Langs Atlanterhavsvegen har veksten hovedsakelig kommet i allerede etablerte bedrifter, men investeringsviljen har tatt seg betydelig opp og mange planer er i ferd med å realiseres. De høye trafikktallene indikerer et betydelig potensial for økt kommersialisering av produkter langs turistvegen.

Intervjuer støtter konklusjonen

Menons kvantitative analyse er supplert med 51 kvalitative intervjuer av aktører langs de to strekningene Atlanterhavsvegen og Ryfylke, gjennomført av Statens vegvesen. Tilbakemeldingene fra intervjuene støtter Menons konklusjon om at de nasjonale turistvegene har hatt en positiv effekt både på reiselivsnæringen og handelsbransjen. 

Lenke til nasjonale turistveger sin hjemmeside:
www.nasjonaleturistveger.no