Lokale bøker - kampanjepris

Tilbud på enkeltbøker eller hele serier.

Bygdebøker for Eide - Gard og slekt - har i regi av lokalhistoriker Jonny Lyngstad gitt ut 7 bygdebøker. Oversikt og priser finner du her.

Bygdebøker for Fræna har så langt gitt ut 5 eksemplarer, i tillegg til et eksemplar av boken Gard og Slekt i Fræna. Det er ulike forfattere av bøkene, disse og priser for bøkene finner du her.

Hele serien - 7 stk - bygdebøker fra Eide selges samlet til 1000 kr.

Hele serien - 5 stk - bygdebøker fra Fræna selges samlet til 1000 kr.

Kan fås ved henvendelse til servicetorget i Elnesvågen.

Dersom en ønsker bøker tilsendt, send e-post til  bestill.bygdebok@hustadvika.kommune.no. I e-posten må du informere om hvilke bøker du ønsker, med fullt navn og adresse. Kjøper betaler porto.