Ledige stillinger som prosjektledere innen FACT

Har du lyst til å være med å etablere et FACT team i Romsdalskommunene? Er du en leder med pågangsmot, engasjement og gode samarbeidsevner som brenner for fagfeltet rus – psykiatri/psykisk helse? 

Spennende prosjektlederstillinger for etablering av FACT med foreløpig varighet ut 2025, og med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.

FACT (Flexible, Assertive Community Treatment) står for fleksibelt aktivt oppsøkende behandling. Tjenesten ytes der brukeren er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet.

Arbeidssted er Molde og Hustadvika.

Søknadsfrist 15.08.2024.

Les mer om arbeidsoppgavene og hvordan du søker her:
 Prosjektledere FACT