Figurene på Familiens hus

Flere har etterlyst hvor figurene på Familiens Hus (tidligere rådhuset på Eide) har blitt av.  Vi arbeider nå med å realisere Familiens hus og en omfattende innvendig ombygging er i gang. I tillegg skal en helt nødvendig renovering av tak og ytre fasader gjennomføres.

I arbeidet vil det blant annet bli brukt arkitekt for å avklare form, farge og uttrykk for de nye fasadene.

De tre figurene som har prydet bygget frem til nå vi få en naturlig sentral plass på eiendommens fasade også etter renoveringen!

For å kunne gjennomføre fasaderenovering har det vært nødvendig å ta ned og oppbevare figurene mens arbeidet pågår.

Dette er gjort for å sikre at de ikke kommer til skade, og etter dialog med kunstneren.

I Familiens Hus vil helsestasjon, jordmor, barnevern, PPT og avdeling for tiltak for funksjonshemmede holde til. 

Klikk for stort bildeFamiliens Hus før ombygging