Dale forretningsområde

Dale forretningsområde er på omtrent 160 dekar. Reguleringsplanen Dale Bruk AS dekker omtrent 45 dekar og Dalemyra bransjesenter på nesten 115 dekar.

Hovedtanken bak foreliggende reguleringsplaner er å skape et bransjesenter innenfor "bygg og bo" i tilknytning til XL Bygg Dale Malo og et storhandelsområde nært kommunesenteret.

Feltet ligger sentralt eksponert ved fylkesvei 664 cirka 1 kilometer øst for forretningssenteret i Elnesvågen.

Dale forretningsområde
Kategori Forretning (bransjesenter, storhandel) og lager
Samlet areal Ca 50 dekar
Planstatus Dale Bruk - Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Dalemyra Bransjesenter - Reguleringslan
Reguleringsbestemmelser
Ledige tomteareal Kontakt Dale Malo vedrørende regulert område i reguleringsplan for Dale Bruk. Ta kontakt med Fræna kommune vedrørende regulert område i reguleringsplan for Dalemyra bransjesenter.
Avstand til kai/terminal 3 km
Avstand til Elnesvågen 1 km
Tomtepris Kontakt Dale Malo for tomtepris Dale Bruk Reguleringsplan. Ta kontakt med kommunen for tomtepris Dalemyra Bransjesenter Reguleringsplan
Bedrifter i området Blink Hus Dale Malo
XL Bygg Dale Malo
Comfort Rørpartner
Blikkenslager Sande

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen