Skal du gifte deg?

Her finner dere mer informasjon om borgerlig vielse i Hustadvika kommune. 

Hvem kan gifte seg i Hustadvika kommune?

Brudeparet, det vil si de to som skal gifte seg, må oppfylle vilkårene ekteskapsloven setter for å inngå ekteskap. 

Alle innbyggere i Hustadvika kommune og personer som ikke er bosatt i Norge, kan benytte seg av vigselstilbudet. Det holder at én av de som skal gifte seg er bosatt i kommunen.

Før vielsen

Før dere kan gifte dere, må folkeregisteret i Skatteetaten kontrollere om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Les Skatteetatens informasjon for norske og utenlandske statsborgere her.


Hvis begge har norsk personnummer, er det raskest å logge seg inn på skatteetaten.no og søke om prøvingsattest elektronisk. Alternativt kan søknad fylles ut på papir og sendes i posten til Skatt Midt-Norge.


Forventet behandlingstid hos folkeregisteret er minst 5 til 6 uker. Når vilkårene er prøvd og funnet i orden, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest. Prøvingsattesten må kommunen motta for å kunne gjennomføre vielse. Det er et krav at vi har prøvingsattesten to uker før vielsen. 


Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved det lokale, eller regionale skattekontoret.
 

Bestille tid for vielse


Hvor og når kan vielsen skje?

  • Tidspunkt for vielse kan i utgangspunktet bestilles på bestemte fredager mellom 13.00 og 16:00. 
  • Vielsen kan finne sted på rådhuset uten vederlag. Det er også mulig å bli vigslet andre steder.  Da må brudeparet selv sørge for eventuelt lokale, pynt, m.m.. Det må avtales på forhånd. 


Tid må bookes på forhånd, send inn ønskede dato(er) når du bestiller vielse. Det er i unntakstilfeller mulig å booke andre tidspunkt for vielse. Dette må avtales spesielt. 

Vi pynter med hvit duk og lys inne. Om dere ønsker å pynte ytterligere, gjør vi avtale om det. 


Datoer for vielser 2024

Følgende fredager mellom klokken 13.00 - 16.00

Vielser 2024 - 1. halvår
Februar Mars April Mai Juni
2. - 12. 24. 21.

 

Vielser 2024 - 2. halvår
Juli August September Oktober November Desember
- 16. 27. - 1. 13.Bestille vielse

Her kan du bestille tid til vielse


Etter at vi har mottatt bestillingen vil dato og tidspunkt bli endelig bekreftet på e-post. 

Husk at før dere kan gifte dere, må folkeregisteret i Skatteetaten kontrollere om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.


Det er viktig at kommunen mottar prøvingsattesten utstedt av Skatteetaten senest to uker før vielsen:

Under vielsen

På selve dagen møter dere opp 5 minutter før vielsen starter. Husk legitimasjon - både brudepar og vitner!
Vigselsrommet ligger inne i 2. etasje i Hustadvika rådhus, Elnesvågen. Her er det inngang på baksiden av rådhuset, helt innerst ved et gult hus (gamle kulturskolen). 

I tillegg til brudeparet, skal det under vielsen være to andre personer til stede som vitner. Det kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Det er satt av omtrent 20 minutt til en vielse. Av dette bruker vigsler omtrent 5 minutt på å lese opp et høyt vigselsformular som er obligatorisk og likt for alle kommuner. Brudeparet disponerer omtrent 10 minutt til for eksempel sang, musikk, utveksling av ringer, dikt eller lignende - dersom de ønsker det. Dikt kan leses av vigsler og vi kan godt velge/foreslå dikt til vielsen. Husk å informere om planene rundt vielsen til saksbehandler, slik at vi kan tilrettelegge mest mulig for en fin seremoni. 

Til slutt er det signering av vigselbok og midlertidig vigselsattest. 

Endelig vigselsattest/ekteskapsattest kommer fra Skatteetaten til din innboks i Altinn. Alle spørsmål om ekteskapsattesten rettes direkte til Skatteetaten.

 

Etter vielsen

Hustadvika kommune sender prøvingsattesten til Skatteetaten, de skriver ut vigselsattest og sender den til dere i posten.

Endelig vigselsattest/ekteskapsattest kommer fra Skatteetaten til din innboks i Altinn. Alle spørsmål om ekteskapsattesten rettes direkte til Skatteetaten.

Vigslere


Vigslere i regi av Hustadvika kommune i 2020 er:

  • Ordfører Nils Christian Harnes
  • Varaordfører Kjell Johan Berget
     
  • Saksbehandler: Gunn K. M. Skotheim
     
Verdt å vite

Husk legitimasjon

Vi godtar gyldig pass, eller norske førerkort og norske bankkort med bilde og personnummer. Utenlandske statsborgere må vise fram pass.
 

Vitner

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.
 

Språk

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 

Kulturelle innslag

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må dere selv organisere. Gi beskjed på forhånd om dere ønsker dette.
 

Fotografering

Fotografering kan skje under og etter seremonien, i forståelse med paret og vigsleren.

Tips til dikt

To må man være

av Henriette Rantzau

 

To må man være om livet skal lykkes, to når vårt kjærlighetstempel skal bygges. To når det stormer og to i det stille, to for å kunne og to for å ville. 

To må man være for livet å fatte, to for dets lys og dets gleder å skatte, to for å nyte og to for å gavne, to for å elske og to for å favne. 

To må man være når verden vil true, to for i stillhet, mot himlen å skue, to for å leve i ungdom og sommer to for å dø når dødstimen kommer.

 

 

Ikke for nær

av Egil Ulateig

 

Ikke for nær nei ikke for nær da skygger vi for hverandre

vi vil leve i solen

men ikke for langt borte for greinene våre må få stryke hverandre i kveldsvinden

og i de dype nettene vil vi føle den andres langsomme åndedrett i takt med stjernene og skyene som driver sakte vekk og i det første glitter av morgen vil jeg høre løvet ditt rasle nær meg 

ikke for nær så vi suger næring av samme jord for da kan vi aldri bli store

men så tett sammen så vi kan ta i hverandre når vi er ensomme og falle nær hverandre til slutt

 

 

Utdrag fra “Profeten”

av Kahlil Gibran

 

Elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til et bånd: La den heller være et bevegelig hav mellom deres sjelers kyster. 

Fyll hverandres begere, men drikk ikke av ett beger. Gi hverandre av deres brød, men spis ikke av det samme brødet. Syng og dans og vær glade, men la den andre få være alene, Slik strengene i en lutt er adskilte, selv om de skjelver i den samme musikken. 

Gi deres hjerter, men ikke i den andres varetekt. For bare Livets hånd kan holde om deres hjerter. Og stå sammen, men ikke altfor nær hverandre: For templets pilarer står adskilte, Og eketreet og sypressen vokser ikke i hverandres skygger.

 

 

Å leva det er å elska

av Anders Vassbotn

 

Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå, å leva det er i arbeid mot rikare mål å trå. 

Å leva det er i livet å finna det største verd, å leva det er å vinna til sanning i all si ferd. 

Å leva det er å leggja all urett og lygn i grav, å leva det er som havet å spegla ein himmel av.

 

 

Vi kan ikkje eige kvarandre

av Arne Ruset

 

Vi kan ikkje eige kvarandre dikt har fortalt oss at vi ikkje kan eige kvarandre, men vi kan låne kvarandre og gløyme levere tilbake

 

 

Samlivsgartnerfaget

av Tommy Rodahl

 

Et samliv er ei plante av det sarte, skjøre slaget, som med riktig pleie kan få vokse til et tre.

Det er bare det at selve samlivsgartnerfaget bygger på en viten det er lett å overse.

 

Mange tror at lykken er det vakreste i hagen det som dufter deiligst som er fargerikt og frekt.

Men det viktigste av alt er det du ikke ser i dagen at rotsystemet slynger seg i tillit og respekt.

 

Det kan være fristende å luke bort det meste alt som virker vissent alt som tørker inn og dør.

Men husk at tomme greiner eier kimen til det neste, og kanskje er det vakrere enn det du hadde før.

 

 

1 Kor 13 4-7, 13

 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

 

Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

 

 

 

Lykke

av Randi Nielsen

Lykke, det er å kjenne deg og se deg smile og le 

Lykke, det er å elske deg med håp og sjelefred. 

Lykke, det er å savne deg med alt det som er mitt 

Lykke det er å omfavne deg med hjertet ditt mot mitt 

Lykke det er å kunne si at du min kjære er blitt den som har bundet hjertet mitt med bånd som aldri blir slitt.

 

  

Mitt hjerte er ditt

av Nils Ferlin Oversatt av Alf Prøysen (noe omskrevet)

Kjærlighet kommer, og kjærlighet går. Ingen veit vegen vi vandrer. Men din vil jeg være i dager og år. Jeg vil ikke se på andre. 

Mitt hjerte er ditt, ditt hjerte er mitt. Og visa med seljelyd låter. Min glede er din, din glede er min. Og sorgen er min når du gråter. 

Kjærlighetsrosa er frodig og sterk. Den kan få knopper og bløme Kjærlighetsrosa er skaperens verk. Det skal vi aldri forglemme… 

Mitt hjerte er ditt, ditt hjerte er mitt. Og visa med seljelyd låter. Min glede er din, din glede er min. Og sorgen er min når du gråter

 

  

To sjeler møtes i måneskinn

av Marit Cress

 

To sjeler møtes i måneskinn Den ene sier Vil du bli min? Hånd i hånd igjennom livet skal jeg gå med deg ved min side. 

Kom og ta min hånd, min kjære Sammen skal vi alltid være. For endelig har dagen kommet Da to skal bli til en

 

  

Dette er hendene

(Brud og brudgom står med ansiktet mot hverandre. Hans oppvendte hender hviler i hennes.)

 

Brud, vennligst snu deg mot brudgommen. Hold hendene hans med håndflaten opp, slik at du kan se hvilken gave de er til deg.

Dette er hendene – sterke og vibrerende av kjærlighet, som holder dine på din bryllupsdag mens han lover å elske deg alle dagene i sitt liv.

Dette er hendene som ser så store og klumpete ut, men likevel vil være så varsomme.

Dette er hendene som vil elske deg lidenskapelig og verne om deg gjennom livet og livslang lykke.

Dette er hendene som talløse ganger vil tørke tårer fra dine øyne, tårer av sorg og tårer av glede.

Dette er hendene som vil trøste deg i sykdom, og holde deg når redsel eller sorg gnager ditt sinn.

Dette er hendene som varsomt vil løfte din hake og stryke ditt kinn. Når de løfter ditt ansikt vil du se ham i øynene; øyne som er fylt av hans totale kjærlighet og attrå for deg.

 

Motsatt: Brudgom, hold hendene hennes med håndflaten opp, slik at du kan se hvilken gave de er til deg.

Dette er hendene – vibrerende av kjærlighet, som holder dine på din bryllupsdag mens hun lover å elske deg alle dagene i sitt liv.

Dette er hendene som ser så små og varsomme ut, men likevel vil være så kjærlige.

Dette er hendene som vil elske deg lidenskapelig og verne om deg gjennom livet og livslang lykke.

Dette er hendene som vil tørke tårer fra dine øyne, tårer av sorg og tårer av glede.

Dette er hendene som vil trøste deg i sykdom, og holde om deg når redsel eller sorg gnager ditt sinn.

Dette er hendene som varsomt vil løfte din hake og stryke ditt kinn. Når de løfter ditt ansikt vil du se henne i øynene; øyne som er fylt av total kjærlighet og attrå for deg.

 

 

LYSET

av Haldis Moren Vesaas

 

Kjære, alt ditt som du viser meg no

– så utenkt som mangt av det er –

kan det vel hende eg ikkje forstod

om du ikkje var meg så kjær.

 

Eg stansa vel uviss, utan svar,

som framfør eit ukjent land,

om ikkje min kjærleik til deg var

for meg som ei lykt i mi hand.

 

Den lyser meg fram, så eg kan gå inn

og gjera meg kjend i kvar krok.

det er ikkje sant at kjærleik gjer blind.

Kjærleik gjer klok.

  

 

Håll mitt hjärta

av Björn Skifs

 

Håll mitt hjärta Håll min själ Lägg mitt huvud i ditt knä Säg att du menar och vill mig väl

Håll mitt hjärta Håll min själ

Som jag väntat alla år Du kan läka mina sår Ta mina händer och gör mig hel Ta mitt hjärta Ta min själ

Håll mitt hjärta Håll min själ Låt mig bara stanna här Så allt jag ber dig

Allt jag begär Håll mitt hjärta Håll min själ

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02
Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen