Urnegravsted / Minnelund

På alle gravsteder i Hustadvika kommune er det mulighet for urnenedsettelse. 

I dag er det 2 gravsteder som er gjort om til urnegravsted på grunn av grunnproblemer, dette gjelder Vågøy kyrkje og Tornes gamle gravsted.

Vi er også i gang med å utvide Tornes Nye gravsted, og nytt gravsted på Hustad slik at disse blir tilrettelagt for urnelunder. Disse blir navnet minnelund og anonym gravlund. Det blir også tilrettelagt gravplass for andre tros- og livssynssamfunn. 

Vi har til sammen 9 gravplasser i Hustadvika i dag.

Åpningstider

Tirsdag kl. 12:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00