Livssynsnøytrale lokaler

Mennesker har til alle tider markert livets overgangsfaser.

For de som ikke ønsker å bruke kirkebygg eller lokaler med religiøs symbolbruk, har vi laget en oversikt over livssynsnøytrale lokaler som kan vurderes ved slike seremonier i Fræna.

Mer informasjon om de enkelte lokalene får man ved å ringe eller sende e-post til kontaktpersonen som står oppført på listen.

Oversikt over livssynsnøytrale lokaler i Fræna kommune. (PDF, 364 kB)
Listen er ikke nødvendigvis uttømmende.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen