Kirker og gravsteder

Det er Hustadvika kirkelige fellesråd som har ansvaret for drift og forvaltning av kirker og kirkegårder i kommunen.

Fellesrådet sørger for at det gjennomføres gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser.

I Hustadvika kommune har vi fem kirker:

  1. Vågøy kirke
  2. Myrbostad kirke
  3. Bud kirke
  4. Hustad kirke.
  5. Eide kirke
  6. Gaustad kapell

Vi har gravsteder på Hestad, Vågøy, Myrbostad, Tornes (gammelt og nytt), Bud, Hustad, Eide (gammelt og nytt) og Gaustad hjelpekirkegård.

Kirka i Hustadvika har egen nettside: kirkaihustadvika.no

Kontaktinformasjon

Harald Ednar Hagen
Kyrkjeverje
E-post
Telefon 41 14 78 57

Åpningstider

Tirsdag kl. 12:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00