Fyrverkeri

Kjøp av fyrverkeri er tillatt i romjulen (27. - 31. desember), mens bruk av fyrverkeri er tillatt nyttårsaften (31. desember) i tidsrommet 18:00-02:00.

Råd for sikker bruk

10 gode råd for sikker bruk av fyrverkeri 

 1. Forbered fyrverkeri-avbrenningen mens det fortsatt er lyst
   
 2. Les bruksanvisningen nøye
   
 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
   
 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
   
 5. Ved tenning av lunten, bruk tennstav
   
 6. Bruk alltid vernebriller
   
 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
   
 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
   
 9. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna
   
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
Oppskyting utenom nyttårsaften

Ved oppskyting av fyrverkeri utenom nyttårsaften skal dette søkes om til brannvesenet og politiet. Dette for å unngå unødige hendelser/ utrykninger. Søknaden skal sendes inn i god tid før oppskyting finner sted.

Frist for søknad

Søknad om oppskyting av fyrverkeri skal sendes på elektronisk skjema til Hustadvika brann og redning senest to uker før fyrverkeriet skal skytes opp.

Søknadsskjema finner du her: Søknad til avrenning av fyrverkeri maksimum klasse 3 for Hustadvika kommune.

E-postadressen til Hustadvika brann og redning er brannvesen@hustadvika.kommune.no

 

Videre saksbehandling

Hustadvika brann og redning vil etter behandling av søknaden videresende denne til Politistasjonen i Elnesvågen, med kopi til søker.

Etter søknaden er behandlet ved Politistasjonen vil søker få tilbakemelding om oppskyting kan gjennomføres og eventuelle spesielle vilkår for oppskytingen.

Retningslinjer for oppskyting av fyrverkeri

 • Fyrverkeri skal kun brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen
 • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser
 • Det er forbudt å behandle fyrverkeri på en måte som kan føre til brann
 • Avbrenning av fyrverkeri må ikke finne sted i nærheten av brannfarlige omgivelser
 • Nødvendige slokkemidler bør være tilgjengelig
 • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning
 • Fyrverkeri skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk
 • Følg generelle fyrverkeriregler
 • Sted for oppskyting skal være avklart med grunneier
 • For å unngå at mennesker og dyr blir skremt bør oppskytingen kunngjøres
Salg av fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i perioden 27.-31. desember, må sende søknad til Hustadvika brann og redning innen innen 1. mai samme år.

Send inn elektronisk søknadsskjema

Frist for søknad

Frist for innsending av søknad er satt til 1. mai.

Innhold i søknaden

Ved fornyelse av tidligere søknad er det tilstrekkelig å sende inn informasjonen som er endret fra sist år. Husk å referer til tidligere godkjenning.

Behandlingstid

Behandling av søknadene blir startet i mai og skal være behandlet innen utgangen av juni (Tjenesteloven § 11 første ledd).

Saksbehandlingsgebyr

Kostnaden er 1.500,- for saksbehandling av søknaden og inkluderer et tilsyn ved virksomheten.

Kontaktinformasjon

Pål Inge Eide
Leder brannforebyggende
E-post
Telefon 99 69 80 02
Robert Vågen
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap
E-post
Telefon 99 70 22 64
Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Telefon 99 53 22 63