Biblioteket på mobil og nettbrett

Webapp for mobil/nettbrett

Med webappen kan du søke i bibliotekets katalog, du kan logge deg inn og bestille materiale, og du kan fornye det du har lånt med bare ett tastetrykk.

Formatet er tilpasset mobil eller nettbrett.