Nasjonalbiblioteket

Nettbiblioteket  

Søk etter informasjon i Nasjonalbibliotekets rikholdige digitaliserte materiale, blant annet er mer enn 500 000 bøker og 2.5 millioner aviser tilgjengelige her.

  • Mye ligger fritt tilgjengelig for alle i Norge, både skannede bøker og aviser (fulltekst), der man både kan bla og søke i teksten.
  • En del materiale har begrenset tilgang, og det er ulike regler for hvem som kan få tilgang til hva og hvordan. Les om tilgangsrettighetene her.
  • Nasjonalbiblioteket formidler også mye interessant kulturhistorisk og mer dagsaktuelt stoff på nettsidene sine nb.no, både artikler, podcaster, filmer og nettarrangementer som kan følges gjennom direktestrømming eller sees i opptak senere.