Sylte skule

Sylte skule ligger 5 minutter fra Elnesvågen mot Molde, like i nærheten av Malmefjorden. Sylte er en barneskole med elever fra 1. til 7. klasse. Det er en klasse pr trinn. 

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder og nyttig informasjon. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma flyt skole

Skolene i Hustadvika kommune bruker Visma flyt skole. Her kan foresatte kommunisere med lærere og administrasjon, se fravær, føre fravær, se karakterer osv. Vi oppfordrer alle til å laste ned foreldre appen, da all kommunikasjon blir sendt ut via denne.

Link til foreldrepålogging:  Visma flyt skole i Hustadvika

Kontaktinformasjon til skolen
 

Sylte (1.4. trinn)

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:15 - 09:15
Pause 09:15 - 09:30
2.time 09:30 - 10:30
Pause 10:30 - 10:45
3.time 10:45 - 11:45
Matpause 11:45 - 12:15
4.time 12:15 - 13:00

 

Malme (5.-7.trinn)

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1. og 2.time 08:20-09:50
Pause 09:50-10:10
3.time 10:10-10:55
Pause 10:55-11:30
4.time 11:30-12:30
Pause 12:30-12:45
5.time 12:45-13:45

 

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Eli Fladmark
Enhetsleder Sylte og Malme
E-post
Telefon 71 26 55 83
Mobil 977 99 626
Tine Bergheim
Avdelingsleder mellomtrinn v/ Malme Skule
E-post
Telefon 71 26 56 87
Mobil 482 62 598
Kirsti Raustøl
Avdelingsleder småtrinn v/ Sylte skule
E-post
Telefon 71 26 55 83

Adresse

Malmefjordvegen 84
6440 Elnesvågen