Kamera fra byggeplassen - Ny Haukås skole

Christie og Opsahl har satt opp kamera på Haukås skole som viser fremdriften i bygging av ny Haukås skole.

Her kan du følge byggeprosessen underveis:

Kamera Haukås skole 

Streken