Bud barne - og ungdomsskole

Bud barne- og ungdomsskule er en 1 til 10 skole som ligger ytterst i Hustadvika kommune.

Skoleåret 2018/2019 er det 161 elever ved skolen, fordelt med 45 elever på småskoletrinnet, 57 på mellomtrinnet og 59 på ungdomstrinnet.

Det er i underkant 40 ansatte ved skolen. Dette inkluderer rektor, inspektør, merkantil, bibliotekar, pedagogisk personale, assistenter og vikarer.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder, kontaktinformasjon, bilder mm. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

Visma Flyt Hjemmeweb

Bud barne- og ungdomsskule bruker Visma Flyt Hjemmeweb. Her kan foreldre logge seg på for å få innsyn i sine barns fravær, anmerkninger, karakterer og vurderinger.

Link til foreldrepålogging: https://skole.visma.com/frana

 

 

Organisering av skoledagen

Bud skule - Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:35 - 09:35
Pause 09:35 - 09:50
2.time 09:50 - 10:50
Matpause 10:50 - 11:20
3.time 11:20 - 11:50
4.time 11:50 - 12:50
Pause 12:50 - 13:05
5.time 13:05 - 14:05
6.time 14:05 - 15:05

 

Skolen slutter:

Skolen slutter:
Klokkeslett 12:50 14:05 15:05
Mandag 1.-4.trinn 5.-10.trinn
Tirsdag 1.-2.trinn 3.-10.trinn
Onsdag 1.-6.trinn 7.-10.trinn
Torsdag 1.-2.trinn 3.-7.trinn 8.-10.trinn 14:05 (partallsuker) 15:05 (oddetallsuker)
Fredag 1.-4.trinn 5.-7.trinn

 

 

Helsesykepleier i skolen

Her finner du oversikt over helsesykepleiere på de ulike skolene i kommunen.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Langeland
Rektor Bud barne og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 26 89 20
Mobil 412 24 861
Morten Smedegård
Inspektør Bud barne og ungdomsskule
E-post
Telefon 71 26 89 12
Mobil 908 17 087
Randi Viken
SFO-leder Bud barne og ungdomsskule
Telefon 71 26 89 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 70
6430 BUD

Besøksadresse:
Prestgardsvegen 140
6430 BUD