Gammel ordning frem til 01.08.2024: Informasjon om SFO og søknadsskjema

Her finner du informasjon om skolefritidsordningen i Hustadvika kommune. Vi ber dere om å sette dere godt inn i de gjeldende vedtektene for SFO før dere søker. Lenke til søknadsskjema finner dere nede i artikkelen. I denne artikkelen finner dere også en hjelpefil på hvordan dere søker plass på SFO.

Hva er SFO?

 • Skolefritidsordningen er et frivillig omsorg -og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.
 • Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.
 • SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1
 • Skolefritidsordningen (SFO) drives i samsvar med Opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen.
 • SFO følger skoleruten. 
 • Søknadsfristen er 1. april
 • Prisene på SFO justeres hvert år av kommunestyret. Prisene blir oppdaterte på søkesiden så snart kommunestyret har fattet vedtak om endring. 

 

Hvordan søker jeg om endring eller oppsigelse i ordinær SFO?

Dersom du ønsker å endre plassen eller si den opp i inneværende skoleår, ta direkte kontakt med din skole.

Søknadsskjemaet gjennom Visma er tilpasset ny SFO-ordning for neste skoleår (august 2024).

 

Alle foresatte må først laste ned appen "Min skole - foresatt". Her vil informasjon om søknadsprosessen bli sendt.  

Du må søke om ny plass innen 1. april via Visma Flyt hjemmeweb

 Søknad om endring må sendes inn før den 15. måneden før endringen skal tre i kraft. 

Ønsker du å melde barnet ditt ut av SFO, gjøres det på samme sted som ved ny plass. Det er 1 måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter. Oppsigelse etter 1. april fører til betalingsansvar ut skoleåret.

Ferieordning:

 • Alle som ønsker ferieordning i høstferien må søke om dette innen 1. september.
 • Alle som ønsker ferieordning i vinterferien må søke om dette innen 10. januar.
 • Alle som ønsker ferieordning etter skoleslutt og ut juni må søke om dette innen 1. mai.
 • De som begynner i 2.til 4. klasse og som ønsker plass i ferieordningen til SFO i august (fra 1. august og frem til og med tirsdagen før skolestart), må søke om dette innen 1. juni. Onsdag, torsdag og fredag før skolestart er SFO stengt.
 • Ferieordningen er forbehold barn som fra før har plass på SFO.
 • En kan kun kjøpe hele ferieperioder. Pris for ferieordning er oppgitt pr. uke (5 dager). For ferieperioder over en uke, vil prisen bli justert deretter.

Hvordan søker jeg om plass i ferieordningen?

Skolen tar kontakt for påmelding til ferieordningene. Du vil få en melding via "Min skole - foresatt" og/eller e-post om hvordan du melder deg på. 

Hvor blir tilbudet om ferieordning gitt?

Vedtektene sier at det må være minimum 10 elever på ferieordningen for at den skal tilbys på din nærskole. Er det færre en 10 påmeldte, vil du få tilbud om ferieordning ved en annen skole, fortrinnsvis Haukås skole eller Eide barneskole. Skolen tar kontakt etter påmeldingsfristen for de de gjelder. En får da mulighet til å takke ja eller nei til det nye tilbudet. 

Påmeldingen til ferieordningen er bindende hvis du har søkt og det blir gitt tilbud ved din nærskole. Påmeldingen er også bindende hvis du takker ja til tilbudet ved en annen skole.

Merknad om 10-timers tilbudet

Du kan søke om plass i SFO 10 timer i uka. For dette tilbudet gjelder enten 2 timer etter skoletid hver dag eller en time før skolestart og en time etter skoleslutt hver dag. Søker du et slikt tilbud, må du i kommentarfeltet på søknaden din skrive inn hva du velger.

Hva skjer videre

Skolene gjør vedtak om plass i skolefritidsordningen. Du får melding i appen "Min skole - foresatt" og/eller på e-post under vegs i saksbehandlingsprosessen. De endelige vedtakene blir gjort tilgjengelige i Visma Flyt hjemmeweb. 

Her finner du lenke til rammeplanen for SFO:

Rammeplan SFO