Vanlige spørsmål om valg

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål ved valg. Finner du ikke svar på det du lurer på ta gjerne kontakt med oss. 

Har jeg stemmerett?

Du har stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står jeg i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flytta fra selv om du melder flytting.

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Hustadvika rådhus rundt 10. juli.

 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

 

Hvis du har flyttet til annen kommune

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

 


Slik søker du om å bli innført i manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes. Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Søknad kan sendes til:
Hustadvika valgstyre, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 

Eller kan sendes inn digitalt ved å klikke her ​​​

 

Valgkort

Når det er valg mottar alle stemmeberettigede personer i Norge et valgkort. Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett.

Mer informasjon om valgkort finner du her.

 

Mer informasjon

Les mer om manntall på nettsidene til valg.no

 

Hvem kan jeg stemme på?

Ved Stortingsvalget 2021 er det 18 partier som stiller liste fra Møre og Romsdal. Det skal velges 8 mandater fra Møre og Romsdal til Stortinget. 


Følgende 18 partier stiller liste til Stortingsvalget 2021

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De kristne
 • Partiet sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

I tillegg er det mulig å stemme blankt. 


Under finner du alle kandidatene for hvert enkelt parti:

Alliansen - Alternativ for Norge

Kandidatnr. Navn        Fødselsår        

1 Jarle Johansen                     1960
2 Kaspar Johan Birkeland       1951
3 Bjørn Inge Johansen            1970
4 Hans Jørgen L. Johansen    1971
5 Ronny Rønning                    1968
6 Bjørnar Røyset                     1967
7 Johan Slåttavik                     1985
8 Frode Kristiansen                 1971
9 Asbjørn Massnes                  1950
10 Dag Roar Fridtun                1973
11 Henrik Robert Aarseth        1973
12 Kjetil Østhus                       1953
13 Halldor Hamre                    1971
14 Thomas Ring                      1973

Klikk her for mer informasjon om partiet og deres politikk

Arbeiderpartiet

Kandidatnr og navn     Fødselsår     Bosted

1. Per Vidar Kjølmoen                 1973            Rauma
2. Åse Kristin Ask Bakke             1996             Ålesund
3. Berit Tønnesen                        1971            Kristiansund
4. Jakob Vorren                           1994            Sunndal
5. Siv Katrin Ulla                         1972             Ålesund
6. Hanne-Berit Brekken              1981             Aure
7. Erling Thoresen-Vestre           1983            Molde
8. Renathe Rossi-Kaldhol           1977           Ulstein
9. Jim Arve Røssevoll                 1972            Sula
10. Tine Elise L. Tuven               2000            Smøla
11. Ottar Jan Løvoll                    1951            Vanylven
12. Sverre Leivdal                      1969            Volda
13. Helene Wahlstrøm                2001           Molde
14. Kristian Blindheim                 1983          Vestnes

Klikk her for mer informasjon om partiet og deres politikk

Demokratene

Kandidatnr. & navn           Fødselsår              Bosted 

1.  Kent Øystein Andersen              1962                       Oslo
2.  Svein Arve Slinning                    1952                       Ålesund
3. Geir Ugland Jacobsen                1957                        Oslo
4. Per Gunnar Øines                       1963                       Ålesund
5. Kjell Vigleik Aasen                      1959                        Ørsta
6. Ole Einar Kaldhol                        1968                       Ålesund
7. Marita Palmer-Morewood           1977                        Kristiansund
8. Ole Roger Bueide Hamre           1956                        Volda
9. Thomas Malones                        1977                        Rauma
10. Geir Jonny Husby                     1957                        Sunndal
11. Jon-Henry Otterlei                     1982                        Ålesund
12. Roy Ove Standal                       1982                       Ålesund
13. Rune Gjerde Hansen                1986                        Ålesund

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Kandidatnr. & navn                       Fødselsår                   


1. Marianne Idsal                                           1978
2 Stian Tjensvold                                           1980
3. Elin Merethe Oftedal                                  1971
4. Frode Myrhol                                              1972
5. Stein Ove Hansen                                      1962
6. Joachim Sola                                              2001
7. Tor Knutsen                                                1956
8. Cesilie Tveit                                                1966
9. Remezan Hamid Selevani                          1976
10. Helge Arntzen                                           1961
11. Snorre Rising Næss                                  1966
12. Mohan Singh Varma                                 1947
13. Aina Larsen Grude                                   1965
14. Isora Nodarse Kaasen                             1972


Her finner du mer informasjon om partiet og deres politikk

 

Fremskrittspartiet

Kandidatnr. & navn                      Fødselsår              Bosted  

1 Sylvi Listhaug                                            1977                        Oslo
2 Frank Edvard Sve                                     1968                         Stranda
3 Jan Steinar Engeli Johansen                    1972                         Averøy
4 Anne Marie Fiksdal                                   1969                         Tomrefjord
5 Hans Olav Myklebust                                1971                         Vartdal
6 Håkon Lykkebø Strand                             1996                          Ålesund
7 Gunnhild Meringdal                                  1964                          Hjelset
8 Robert Nordvik                                          1968                         Kristiansund
9 Joakim Myklebost Tangen                         2002                         Batnfjordsøra
10 Mali Emelie Langnes Bolli                       1986                         Elnesvågen
11 Caroline Rudi                                           1991                         Hovdebygda
12 Karl-Oskar Sævik                                    1995                         Fosnavåg
13 Nina Marken                                            1982                         Aukra
14 Anders Vollan                                          1983                          Skåla

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her

Helsepartiet

Kandidatnr. & navn                 Fødselsår                Bosted

1 Nils Olav Moen                                    1960                         Vanylven
2 Turid T. Helgesen                                1964                          Ålesund
3 Jarle Rogne                                         1964                         Ålesund
4 Hans Hexeberg                                    1991                        Molde
5 Marielle Fostervoll                               1965                         Rauma
6 Monika Susanne Skår                         1968                         Vanylven
7 Brynjar Hatlegjerde                             1982                         Vanylven
8 Anne-Mari Moen                                  1971                         Vanylven
9 Jim Andre Berge                                  1978                         Vanylven
10 Henrikke Nørve                                 1994                         Oslo
11 Lise Askvik                                         1969                         Leirsund
12 Erik Hexeberg                                    1957                        Tønsberg
13 Tore Voksø                                         1974                        Vanylven

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her

Høyre

Kandidatnr. & navn                   Fødselsår       Bosted

1 Helge Orten                                           1966               Midsund
2 Vetle Wang Soleim                                1993               Smøla
3 Monica Molvær                                      1986               Ålesund
4 Bente Bruun                                           1957              Ålesund
5 Torill Velle                                               1971              Sykkylven
6 Lene Vadseth Larsgård                          1999              Ålesund
7 Britt Janne Tennøy                                 1966              Molde
8 Dag Olav Tennfjord                                1963              Ålesund
9 Renate Soleim                                       1978              Rauma
10 Kenneth Langvatn                               1980              Giske
11 Trygve Grydeland                                1985               Molde
12 Elisabeth Gustad Hveding                  1965               Kristiansund
13 Ann-Kathrin Almestad Storøy              1970               Herøy
14 Rolf Erik Tveten                                   1987               Oslo

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her. 

Industri- og næringspartiet

Kandidatnr. & navn           Fødselsår 

1 Owe Ingemann Waltherzøe          1963 
2 Bjarte Helland                               1971
3 Finn Arne Follestad                      1963
4 Andrew Øystein Taylor                  1979
5 Atle Kvammen                               1969
6 Nils Petter Dalehamn                    1962
7 Per Lorentz Kopperstad                1960
8 Kevin Bjørnes                                1974 
9 Tom Christian Nygard                   1987 
10 Harry Jostein Vågen                   1958 
11 Inger Thorbjørnsen                     1956

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her. 

Kristelig Folkeparti

Kandidatnr. & navn   Fødselsår   Bosted 

1 Harry Valderhaug               1965            Valderøya
2 Randi Walderhaug Frisvoll 1967            Grytastranda
3 Victoria Smenes                 1989            Kristiansund
4 Per Ståle Tornes                 1965            Farstad
5 Henning Holsvik                  1990            Volda
6 Inger Cecilie Frisvoll            1975            Molde
7 Ingrid Kvam Steinshamn     1984            Ålesund
8 Ingunn Karijord                    1971            Grøa
9 Arild Johannes Iversen        1956            Volda
10 Tom Grunde Malme           1980            Malmefjorden
11 Ellen Schiøtt                       1979            Vestnes
12 Øystein Strand                   1974            Stranda
13 Annika Indergaard              1965            Frei
14 Arne Hop                            1956            Isfjorden

Her finner du mer informasjon om partiet og deres politikk

Liberalistene

Kandidatnr. & navn    Fødselsår 

1 Thea Jakobsen                     1998
2 Tonje Nesje                           1998
3 Kristin Eilertsen                     1988
4 Inger Helen Brenna               1977
5 Sanna Reisænen Løvik         1996
6 Kristina Jonsen                      1992
7 Linda Marie Kvalsvik Leirvik  1997
8 Kristin Spitznogle                   1972
9 Natalya Engelsrud Fritzen     1990
10 Victoria Sveinsson               1999
11 Ingrid Hæve Sedal               1989
12 Tine Mari Hundstad              1992
13 Frida Stenseth Rolland         1993
14 Margunn Risbakken              1985

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her. 

 

Miljøpartiet De Grønne

Kandidatnr. & navn    Fødselsår

1 Carl Johansen                                    1974
2 Ingvild Espelid Wold                           1982
3 Jarle Hauge Steffenssen                    1970
4 Rannveig Hana                                   2000
5 Joakim Skaar                                      1996
6 Gro Santi Johnsen                              1968
7 Øyvind Festø                                       1982
8 Eli Vullum Kvande                               1984
9 Geir Klepaker                                      1972
10 Lina Engelsrud                                  1980
11 Geir Gaarder                                     1961
12 May Britt Haukås                              1955
13 Øystein Settem Wold                       1990
14 Ane Halsebakke Hoff                        1997


For mer informasjon om partiet og deres politikk klikk her.

 

Partiet De Kristne

Kandidatnr. & navn         Fødselsår 

1 Erlend Krumsvik                         1970
2 Kari Ristesund                            1943
3 Geir Ove Rønneberg                  1984
4 Ole Gerhard Steen                     1951
5 Gudmund Eikrem                       1950
6 Merete Nykrem                          1970
7 Øyvind Årdal                              1955
8 Ole Gunnar Kanestrøm             1966
9 Torild-Alice Nybråten Antonsen 1970
10 Johan Gjendemsjø                  1961
11 Arne Gunnar Grønseth            1941
12 Solgunn Røyset Almedal         1965
13 Elin Roksvåg Torkildsen          1981
14 Lars Fladseth                          1949

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her.

Partiet Sentrum

Kandidatnr. & navn    Fødselsår   Bosted

1 Tomas Trogstad                    1983          Volda
2 Carina Møller                        1978          Averøy
3 Martin Aalberg                       2001         Molde
4 Frank Olav Haug                   1973         Fiskarstrand
5 Marit Lovise Vågnes              1967         Ålesund
6 Bert Handrick                         1968         Volda
7 Lisbeth Halse                         1972         Ørsta
8 Frode Stenberg-Eriksen         1969         Averøy
9 Bjørn Even Hansen                1964         Molde
10 Margaret Mørk                      1952         Molde
11 Kjell Petter Wiik                    1966         Volda
12 Kathrine Naas                      1996         Kristiansund

Mer informasjon om partiet og deres politikk finner du her. 

Pensjonistpartiet

Kandidatnr. & navn     Fødselsår 

1 Arne Hoem                            1943
2 Eva Kolås                              1957
3 Arne Kåre Tennebø               1955
4 Olger Drønnesund                1949
5 Ståle Hatlen                          1944
6 Torvald Storsten                    1932
7 Ingrid Staurset                       1942
8 Webjørn Brogstad                 1947
9 Torleif Wærås                        1959
10 Fredd Nilsen                        1949
11 Parley Augustsson              1937
12 Nils Petter Sjøholt               1944

For mer informasjon om partiet og deres politikk - klikk her. 

Rødt

Kandidatnr. Navn       Fødselsår     Bosted 

1 Stein Kristiansen                   1953            Kristiansund
2 Silje Alise Ness                      1980           Sunndal
3 Janita Kvistad                        1988           Ålesund
4 Gudrun Kløve Juuhl              1979            Volda
5 Heidi Hoem Bjurbeck            1972            Ålesund
6 Sigve Torland                        1975            Kristiansund
7 Anne Berit Røbech Heggem 1980            Kristiansund
8 Joakim Hagen                       1993            Molde
9 Frank-Robert Estilrønningen 1988            Ålesund
10 Tonje Mari Dragset               1983           Volda
11 Lars Hallvard Dahle              1949           Molde
12 Roy Thore Fjeldseth             1968           Ålesund
13 Kitty Williams                        1955          Kristiansund
14 Bente Volder                         1950          Ålesund

Klikk her for mer informasjon om partiet og deres politikk

Senterpartiet

Kandidatnr. & navn   Fødselsår   Bosted 

1 Jenny Klinge                                      1975               Kvanne
2 Geir Inge Lien                                    1972               Vestnes
3 Per Ivar Lied                                      1970               Ørsta
4 Ingrid Waagen                                    1991              Torjulvågen
5 Jan Ove Tryggestad                           1961              Hellesylt
6 Tove Henøen                                      1971              Tornes
7 Henrik Stensønes                               1972               Frei
8 Kristian Onsøyen                                1998               Molde
9 Odd Helge Gangstad                          1960               Midsund
10 Lisa Mari Breivik Anderson               1979               Ulsteinvik
11 Erling Emil Laugsand                        1989               Oslo
12 Magnhild Vik                                     1972                Innfjorden
13 Dordi Boksasp Lerum                       2002                Kvisvik
14 Kirsti Dale                                         1954                Ålesund

Klikk her for mer informasjon om partiet og deres politikk

SV - Sosialistisk Venstreparti

Kandidatnr. & navn     Fødselsår    Bosted

1 Birgit Oline Kjerstad               1961            Ålesund
2 Kim Thoresen-Vestre             1984            Molde
3 Line Karlsvik                          1978            Kristiansund
4 Marit Aklestad                        1983            Ørsta
5 Petter Andreas Wadstensvik 1999             Kristiansund
6 Ole August Iversen                1999             Aukra
7 Anders Lindbeck                    1973            Ålesund
8 Hege Torsmyr                        1971            Sunndal
9 Frank Schneider Villa            1967             Vestnes
10 Tsehai Birhan                      1960              Ørsta
11 Ole Stensby                        1999              Surnadal
12 Vivian Roppen                    1968              Ulstein
13 Eldar Øyehaug Høidal        1956              Sykkylven
14 Laila Andersen Nøsen        1970              Hustadvika

Klikk her for mer informasjon om partiet og deres politikk

Venstre

Kandidatnr. & navn       Fødselsår     Bosted

1 Lena Landsverk Sande            1969             Vanylven
2 Ragnhild Helseth                      1958             Kristiansund
3 Frode Heimen                           1973            Molde
4 Fride S. Sortehaug                    1988            Ålesund
5 Håvard Urkedal                         1992            Ålesund
6 Pål M. Grødahl                          1971            Ulstein
7 Asgeir Hansen                           1969            Kristiansund
8 Annika Brandal                          1981            Hareid
9 Gunnar Magne Knutsen            1956            Ørsta
10 Steinar Husby                          1985            Sunndal
11 Geir Morten Karlsen                 1967            Averøy
12 Rita Rognskog                         1962            Aukra
13 Martin Kjøpstad                       1960            Vestnes
14 Elise Tingvoll                            1994            Molde/Brüssel

Klikk her for mer informasjon om partiet og deres politikk.

 

Må jeg stemme i kommunen jeg er bosatt i?

På valgdagen må du stemme i kommunen du er bosatt i. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i alle valglokaler i hele landet.

Hvor og når kan jeg stemme?

Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august til 10. september. Valgdagene er i Hustadvika kommune 12. og 13. september. Dersom du ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden starter eller på valgdagene kan du tidligstemme mellom 1. juli - 9. august. 

Tidligstemme 1. juli - 9. august

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden, kan du tidligstemme fra og med 1. juli til og med 9. august på Servicetorget. 
 

Hvor kan du tidligstemme? 

Vi kan ta imot tidligstemma di på Servicetorget, rådhuset. Åpningstiden er hverdager mellom kl. 09.00-14.30. Smitteverntiltak under valget

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i våre valglokaler. 

Her finner du mer informasjon om smittevern ved valget
 

Smittevernhensyn

Gjennomføringen av valget er lagt opp slik at det skal være trygt for alle å stemme.
For å få til dette er det viktig å følge punktene under: 

 • Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon. 

 • Sprit hendene når du kommer og når du går. 

 • Hold avstand til andre i valglokalet. 

Forhåndsstemme 10. august – 10. september

I forhåndsstemmeperioden 10. august - 10. september, kan du stemme i alle valglokaler i hele landet. 


Forhåndsstemme i Hustadvika kommune

I perioden 10. august - 10. september kan du forhåndsstemme på følgende steder i Hustadvika kommune:


Servicetorget, Hustadvika rådhus:

 • Hverdager mellom kl. 09.00 – 14.30 
 • Torsdager langåpent til kl. 19.00
 • Lørdag 4. september mellom kl. 10.00 – 14.00
 • Tirsdag 7. september langåpent til kl. 19.00


Storsalen, Familiens hus:

 • Onsdager mellom kl. 14.00 – 19.00
 • Mandag 6. september mellom kl. 14.00 – 19.00
   


Husk gyldig legitimasjon
 

 

Smitteverntiltak under valget

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i våre valglokaler. 

Her finner du mer informasjon om smittevern ved valget
 

Smittevernhensyn

Gjennomføringen av valget er lagt opp slik at det skal være trygt for alle å stemme.
For å få til dette er det viktig å følge punktene under: 

 • Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon. 

 • Sprit hendene når du kommer og når du går. 

 • Hold avstand til andre i valglokalet. 

 

Mer informasjon om forhåndsstemmegivning


Slik stemmer du


Hjelp og assistanse i valglokalet


Stemme hjemme


Er du i karantene eller isolasjon


Stemme ved helse- og sosialinstitusjoner

Er du i karantene eller isolasjon?

Er du i karantene eller i isolasjon grunnet Covid-19, skal du ikke avgi stemme sammen med de andre velgerne. Da anbefaler vi deg å vente med å stemme til du er ute av karantene/isolasjon.

Hvis det ikke lar seg gjøre eller det er kort tid igjen til valgdagene, ta kontakt med Hustadvika kommune så lager vi nærmere avtale slik at du får avgitt stemme på annet vis. Frist for å be om å stemme hjemme er kl. 10. på valgdagen 13. september. Vi oppfordrer til å ta kontakt snarest mulig i slike tilfeller. 
 

Kontakt oss


Hvis du er i isolasjon (for enkelte i karantene*) siste uken før valgdagene, kan du søke om å stemme hjemme. 
 

*Velgere i karantene vil i utgangspunktet etter avtale få stemme fra bilen både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene, men dersom det ikke lar seg gjøre kan også disse søke om å få stemme hjemme.  

Valgdagene 12. og 13. september

Stortingsvalget holdes som todagers valg i Hustadvika kommune hvor to kretser har åpent søndag 12. september og alle kretsene holder åpent mandag 13. september.


På valgdagene må du stemme i kommunen du er folkeregistrert i og dermed manntallsført i. Hustadvika kommune har 10 valgkretser.


Husk legitimasjon


Hvor kan du stemme søndag 12. september? 

Søndag 12. september har to valgkretser åpent. 

Søndagvalg - stortingsvalget
Krets Valglokale Åpningstid
Eide Familiens hus 13.00 - 18.00
Haukås Fræna ungdomsskole 13.00 - 18.00


 

Hvor kan du stemme mandag 13. september? 

Alle de ti valgkretsene i Hustadvika kommune har åpent mellom klokken 13.00 - 20.00 mandag 13. september. 

Oversikt over valgkretsene - åpent mellom kl. 13.00 - 20.00: 

Oversikt over valglokale mandag 13. september
Krets Valglokale
Søre Fræna Jendem skole
Sylte/Malme Sylte skole
Haukås Fræna ungdomsskole
Stavik/Løset Tornes skule
Bud Bud barne- og ungdomsskole
Hustad Hustad barne- og ungdomsskole
Farstad Tusenborg
Eide Familiens hus
Lyngstad Lyngstad og Vevang skole
Vevang Vevang grendahus


 

Smitteverntiltak under valget

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i våre valglokaler. 

Her finner du mer informasjon om smittevern ved valget
 

Smittevernhensyn

Gjennomføringen av valget er lagt opp slik at det skal være trygt for alle å stemme.
For å få til dette er det viktig å følge punktene under: 

 • Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon. 

 • Sprit hendene når du kommer og når du går. 

 • Hold avstand til andre i valglokalet. 

 

 

 

Legitimasjon ved valget

Når du skal avgi din stemme, må du ha med legitimasjon. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato. 


Husk legitimasjon når du skal stemme! 

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å bruke andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde. 


Unntak på institusjoner
Det finnes bare en unntaksregel når det gjelder fremvisning av legitimasjon, og dette er for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner og fengsel. Her er det ikke et absolutt krav at velgeren må identifisere seg, fordi det kan være tilfelle der velger ikke har legitimasjonspapir tilgjengelig. I slike tilfelle kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgeren sin identitet.


Munnbind og legitimasjon 

Bruk av munnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt smittepress når det ikke kan holdes avstand. Hvis det innføres nasjonale eller lokale råd om at munnbind skal brukes, vil det også kunne gjelde for valget. Det kan være nødvendig å fjerne munnbindet for at valgmedarbeideren skal kunne identifisere velgeren. Råd for korrekt håndtering av munnbind må da følges.

Se generelle råd i artiklene på Folkehelseinstituttets nettsider:

Hvordan stemmer jeg?

Stemmeseddelen til stortingsvalget er oransje. 

 

Slik stemmer du

 


Hvordan gjøre endringer på stemmeseddelen? 

Ved stortingsvalg kan du renummerere kandidater. Altså, dersom du mener at kandidat nr. 7 bør være kandidat nr. 2, kan du endre dette på din stemmeseddel. Videre kan du stryke kandidater, dersom det er enkelte kandidater du er uenig i at står på lista.


Eksempel på hvordan du kan renummerere kandidater på stemmeseddelen:

 

 

Eksempel på hvordan du kan stryke kandidater fra stemmeseddelen: 

   

 

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Hvordan stemmer jeg - sametingsvalget

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ.

Sametingsvalget er hvert fjerde år på samme dagen som stortingsvalget. Sametinget er øverste valgmyndighet til sametingsvalget.

I Hustadvika er det registrert under 30 personer i samemanntallet, og det er derfor bare mulig å forhåndsstemme i perioden 10. august - 10. september.

 

Her finner du mer informasjon om sametingsvalget

 

 

Gjennomføring av valg i en pandemi - smittevernregler

Valget i Hustadvika kommune vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Gjennomføringen av valget vil legges opp slik at det skal trygt for alle å stemme.


For at valget skal være trygt for alle - både velgere og valgmedarbeidere, må vi følge de grunnleggende smitteverntiltakene. 

Regjeringen har laget en smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet. Hustadvika kommune følger regjeringens koronaråd og anbefalinger, også når det gjelder smitteverntiltak ved gjennomføring av stortings- og sametingsvalget. 

Smittevernveilederen for valggjennomføringen kan du lese her 

 

Grunnleggende smitteverntiltak 

De grunnleggende smitteverntiltakene er:
 

1. Syke personer skal holde seg hjemme. 

Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon.
For velgere i karantene og isolasjon vil det finnes alternative måter å få avgi stemme på. 

 

2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold. 

 • Sprit hendene både på vei inn og ut av valglokalet.
 • Unngå berøring av ansiktet.
 • Host/nys i albuekroken eller i et papir som blir kasta. Vask hendene etterpå. 

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle - uavhengig av kunnskap om egen eller andre sin smittestatus. Så lenge god håndhygiene blir ivaretatt før og etter bruk av felles utstyr (valgavlukke, penner etc.), vil risikoen for smitte være lav. Renhold i lokalet blir utført etter gjeldende rutiner. 
 

3. Holde anbefalt avstand til andre i valglokalet. 

Hold anbefalt avstand til andre enn dine nærmeste - husk METEREN til enhver tid! 

Vi vil prøve å tilrettelegge lokalene på en slik måte at velgerne kan gå inn i lokalet, stemme og gå ut igjen uten å måtte være nærmere andre personer enn minimum 1 meter. Tida velgeren oppholder seg i valglokalet bør også være mindre enn 15 minutt. Se etter skilt og ledeteip, og valgmedarbeidere som eventuelt organiserer kø. Krava til avstand i køen vil være ekstra viktig for å redusere risikoen for å bli smitta. 


 

Velgere i karantene eller isolasjon 

For personer i karantene og isolasjon gjelder følgende. 


 

Munnbind og legitimasjon 

Bruk av munnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt smittepress når det ikke kan holdes avstand. Hvis det innføres nasjonale eller lokale råd om at munnbind skal brukes, vil det også kunne gjelde for valget. Det kan være nødvendig å fjerne munnbindet for at valgmedarbeideren skal kunne identifisere velgeren. Råd for korrekt håndtering av munnbind må da følges.

Se generelle råd i artiklene på Folkehelseinstituttets nettsider:

 

Behov for assistanse

Noen velgere har behov for assistanse når de skal stemme. Når assistanse gis bør det så langt som mulig holdes 1 meter avstand, og tiden som blir brukt bør være under 15 minutt. Unngå fysisk kontakt. Dersom det ikke er mulig å holde minimum 1 meter avstand bør man bruke personlig smittevernutstyr (munnbind e.l.)