Smittevern og valg

Valget i Hustadvika kommune vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Gjennomføringen av valget vil legges opp slik at det skal trygt for alle å stemme. 

For at valget skal være trygt for alle - både velgere og valgmedarbeidere, må vi følge de grunnleggende smitteverntiltakene. 

Regjeringen har laget en smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet. Hustadvika kommune følger regjeringens koronaråd og anbefalinger, også når det gjelder smitteverntiltak ved gjennomføring av stortings- og sametingsvalget. 

Smittevernveilederen for valggjennomføringen kan du lese her 

 

Grunnleggende smitteverntiltak 

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme. 

Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon.
For velgere i karantene og isolasjon vil det finnes alternative måter å få avgi stemme på. 

 

2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold. 

  • Sprit hendene både på vei inn og ut av valglokalet.
  • Unngå berøring av ansiktet.
  • Host/nys i albuekroken eller i et papir som blir kasta. Vask hendene etterpå. 

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle - uavhengig av kunnskap om egen eller andre sin smittestatus. Så lenge god håndhygiene blir ivaretatt før og etter bruk av felles utstyr (valgavlukke, penner etc.), vil risikoen for smitte være lav. Renhold i lokalet blir utført etter gjeldende rutiner. 
 

3. Holde anbefalt avstand til andre i valglokalet. 

Hold anbefalt avstand til andre enn dine nærmeste - husk METEREN til enhver tid! 

Vi vil prøve å tilrettelegge lokalene på en slik måte at velgerne kan gå inn i lokalet, stemme og gå ut igjen uten å måtte være nærmere andre personer enn minimum 1 meter. Tida velgeren oppholder seg i valglokalet bør også være mindre enn 15 minutt. Se etter skilt og ledeteip, og valgmedarbeidere som eventuelt organiserer kø. Krava til avstand i køen vil være ekstra viktig for å redusere risikoen for å bli smitta. 


 

Velgere i karantene eller isolasjon 

For personer i karantene og isolasjon gjelder følgende. 


 

Munnbind og legitimasjon 

Bruk av munnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt smittepress når det ikke kan holdes avstand. Hvis det innføres nasjonale eller lokale råd om at munnbind skal brukes, vil det også kunne gjelde for valget. Det kan være nødvendig å fjerne munnbindet for at valgmedarbeideren skal kunne identifisere velgeren. Råd for korrekt håndtering av munnbind må da følges.

Se generelle råd i artiklene på Folkehelseinstituttets nettsider:

 

Behov for assistanse

Noen velgere har behov for assistanse når de skal stemme. Når assistanse gis bør det så langt som mulig holdes 1 meter avstand, og tiden som blir brukt bør være under 15 minutt. Unngå fysisk kontakt. Dersom det ikke er mulig å holde minimum 1 meter avstand bør man bruke personlig smittevernutstyr (munnbind e.l.)