Slik stemmer du

Slik stemmer du ved stortingsvalget. 

Stemmeseddelen til stortingsvalget er oransje. 

 

Slik stemmer du

 


Hvordan gjøre endringer på stemmeseddelen? 

Ved stortingsvalg kan du renummerere kandidater. Altså, dersom du mener at kandidat nr. 7 bør være kandidat nr. 2, kan du endre dette på din stemmeseddel. Videre kan du stryke kandidater, dersom det er enkelte kandidater du er uenig i at står på lista.


Eksempel på hvordan du kan renummerere kandidater på stemmeseddelen:

  
 

Eksempel på hvordan du kan stryke kandidater fra stemmeseddelen: 

 

 

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Hjelp og assistanse i valglokalet