Når og hvor kan du stemme til stortingsvalget i Hustadvika kommune?

Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august til 10. september. Valgdagene er i Hustadvika kommune 12. og 13. september. Dersom du ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden starter eller på valgdagene kan du tidligstemme mellom 1. juli - 9. august. 

 

 

Når og hvor kan du stemme?

Tidligstemme 1. juli - 9. august

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden, kan du tidligstemme fra og med 1. juli til og med 9. august på Servicetorget. 
 

Hvor kan du tidligstemme? 

Vi kan ta imot tidligstemma di på Servicetorget, rådhuset. Åpningstiden er hverdager mellom kl. 09.00-14.30. Smitteverntiltak under valget

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i våre valglokaler. 

Her finner du mer informasjon om smittevern ved valget
 

Smittevernhensyn

Gjennomføringen av valget er lagt opp slik at det skal være trygt for alle å stemme.
For å få til dette er det viktig å følge punktene under: 

 • Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon. 

 • Sprit hendene når du kommer og når du går. 

 • Hold avstand til andre i valglokalet. 

Forhåndsstemme 10. august – 10. september

I forhåndsstemmeperioden 10. august - 10. september, kan du stemme i alle valglokaler i hele landet. 


Forhåndsstemme i Hustadvika kommune

I perioden 10. august - 10. september kan du forhåndsstemme på følgende steder i Hustadvika kommune:


Servicetorget, Hustadvika rådhus:

 • Hverdager mellom kl. 09.00 – 14.30 
 • Torsdager langåpent til kl. 19.00
 • Lørdag 4. september mellom kl. 10.00 – 14.00
 • Tirsdag 7. september langåpent til kl. 19.00


Storsalen, Familiens hus:

 • Onsdager mellom kl. 14.00 – 19.00
 • Mandag 6. september mellom kl. 14.00 – 19.00
   


Husk gyldig legitimasjon
 

 

Smitteverntiltak under valget

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i våre valglokaler. 

Her finner du mer informasjon om smittevern ved valget
 

Smittevernhensyn

Gjennomføringen av valget er lagt opp slik at det skal være trygt for alle å stemme.
For å få til dette er det viktig å følge punktene under: 

 • Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon. 

 • Sprit hendene når du kommer og når du går. 

 • Hold avstand til andre i valglokalet. 

 

Mer informasjon om forhåndsstemmegivning


Slik stemmer du


Hjelp og assistanse i valglokalet


Stemme hjemme


Er du i karantene eller isolasjon


Stemme ved helse- og sosialinstitusjoner

Er du i karantene eller isolasjon?

Er du i karantene eller i isolasjon grunnet Covid-19, skal du ikke avgi stemme sammen med de andre velgerne. Da anbefaler vi deg å vente med å stemme til du er ute av karantene/isolasjon.

Hvis det ikke lar seg gjøre eller det er kort tid igjen til valgdagene, ta kontakt med Hustadvika kommune så lager vi nærmere avtale slik at du får avgitt stemme på annet vis. Frist for å be om å stemme hjemme er kl. 10. på valgdagen 13. september. Vi oppfordrer til å ta kontakt snarest mulig i slike tilfeller. 
 

Kontakt oss


Hvis du er i isolasjon (for enkelte i karantene*) siste uken før valgdagene, kan du søke om å stemme hjemme. 
 

*Velgere i karantene vil i utgangspunktet etter avtale få stemme fra bilen både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene, men dersom det ikke lar seg gjøre kan også disse søke om å få stemme hjemme.  

Valgdagene 12. og 13. september

Stortingsvalget holdes som todagers valg i Hustadvika kommune hvor to kretser har åpent søndag 12. september og alle kretsene holder åpent mandag 13. september.


På valgdagene må du stemme i kommunen du er folkeregistrert i og dermed manntallsført i. Hustadvika kommune har 10 valgkretser.


Husk legitimasjon


Hvor kan du stemme søndag 12. september? 

Søndag 12. september har to valgkretser åpent. 

Søndagvalg - stortingsvalget
Krets Valglokale Åpningstid
Eide Familiens hus 13.00 - 18.00
Haukås Fræna ungdomsskole 13.00 - 18.00


 

Hvor kan du stemme mandag 13. september? 

Alle de ti valgkretsene i Hustadvika kommune har åpent mellom klokken 13.00 - 20.00 mandag 13. september. 

Oversikt over valgkretsene - åpent mellom kl. 13.00 - 20.00: 

Oversikt over valglokale mandag 13. september
Krets Valglokale
Søre Fræna Jendem skole
Sylte/Malme Sylte skole
Haukås Fræna ungdomsskole
Stavik/Løset Tornes skule
Bud Bud barne- og ungdomsskole
Hustad Hustad barne- og ungdomsskole
Farstad Tusenborg
Eide Familiens hus
Lyngstad Lyngstad og Vevang skole
Vevang Vevang grendahus


 

Smitteverntiltak under valget

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i våre valglokaler. 

Her finner du mer informasjon om smittevern ved valget
 

Smittevernhensyn

Gjennomføringen av valget er lagt opp slik at det skal være trygt for alle å stemme.
For å få til dette er det viktig å følge punktene under: 

 • Ikke møt opp om du er syk, i karantene eller i isolasjon. 

 • Sprit hendene når du kommer og når du går. 

 • Hold avstand til andre i valglokalet.