Innbyggerspørsmål til kommunestyret

Kommunestyremøtene i Hustadvika kommune har i starten av møtet en spørsmålsdel hvor både politikere og innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret. 

Åpen spørrehalvtime i kommunestyret - innbyggerspørsmål

Dersom du ønsker å stille spørsmål til kommunestyret kan du lese retningslinjene og sende inn det spørsmålet du ønsker svar på via skjemaet lengre ned på siden. 

 

Her finner du retningslinjene for spørrehalvtimen: 

 • Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer og ungdomsrådet skal rettes til ordfører, med kopi til  kommunedirektør minst 5 virkedager før møte.
   
 • Alle innbyggere i kommunen kan stille spørsmål om saker som opptar dem. 
  • Spørsmål som ønskes besvart direkte i møtet må rettes til ordføreren minst 5 virkedager før selve kommunestyremøtet. 
  • Spørsmål fra innbyggere som rettes direkte i møtet og som må undersøkes nærmere, får skriftlig svar på sine spørsmål per brev. 
  • Spørsmålene skal i hovedsak være muntlige fremsatt av spørsmålsstilleren. Men ordfører kan også lese opp stilte spørsmål. Dette avklares på forhånd ved forhåndsinnmeldte spørsmål. 
  • Spørsmålene må gjelde kommunale forhold. De må være av allmenn interesse for innbyggerne i kommunen. Personlige saker, saker under ordinær klagebehandling og saker som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp. 
  • Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjene er det ordføreren som har avgjørende myndighet.

    - Spørsmål besvares i begynnelsen av møtet.

    - Interpellasjoner besvares i slutten av møtet.

 

Skjema for innbyggerspørsmål

Du må være innbygger i Hustadvika kommune for å stille innbyggerspørsmål. Du må være innbygger i Hustadvika kommune for å stille innbyggerspørsmål.
Felt merket med * må fylles ut