På sakslisten - Kommunestyremøte 20.05.2021

Her finner du oversikt over saker som ble behandlet og videoopptak fra møtet. 


Video fra møtet 


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 

Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • Møteinnledning

 • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 23.04.202

 • Nye lokaler for bibliotek
   
 • Årsrapport regnskap og årsberetning for Hustadvika kommune 2020
   
 • Fastsetting av planprogram - kommuneplanens arealdel - Hustadvika kommune
   
 • Oppfølging av gjennomførte brukerundersøkelser i Hustadvika kommune 
   
 • Evaluering av hjemmetjenesten
   
 • Lovlighetskontroll – Avhending av Vevang skole 
   
 • Interpellasjon fra Hustadvika arbeiderparti - Steinfigurer Familiens hus