På sakslista - Kommunestyremøte 15.04.2021

Her finner du oversikt over saker som ble behandlet og videoopptak fra møtet. 


Video fra møtet


Møtepapir

Møteinnkalling legges ut 10 dager før møtedato. 
Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

Møtepapir finner du ved å klikke på denne lenken


 

Saksliste


Del1: SpørrehalvtimeDel 2: Temadel: 

 

Del 3: Vedtaksdel

 

Her er sakslisten for møtet:

 • Møteinnledning

 • Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 12.02.2021

 • Årsmelding 2020 - Kontrollutvalget i Hustadvika kommune

 • Innbyggerinitiativ - underskriftskampanje - Eldreomsorgen i Hustadvika - Farstad omsorgssenter

 • Søknad om oppstart av montesorriskole i Hustadvika

 • Avhending av Vevang Skole

 • Prinsipp for tildeling, prisfastsetting og salg av byggeklare tomter til bolig og næring i Hustadvika kommune

 • Vedtatt driftsreduksjon 2021 - rapport per 31.01. om gjennomføring

 • Redusere utgifter på rammeområde politisk styring

 • Breddeutvidelse fv 6057 Åsvegen

 • Avstemmingssak investeringsbudsjett 2021

 • Valgstyret - Delegering av myndighet

 • Samarbeidsavtale Romsdal interkommunale politiske råd

 • Søknad om fritak fra verv som folkevalgt