Møtekalender politiske møter

De politiske utvalgene holder møtene sine rundt om på de kommunale byggene, se i innkallinga til møtet hvor møtet finner sted og til hvilket klokkeslett. På grunn av koronapandemien kjøres noen politiske møter innimellom digitalt. Eller at de fysiske møtene er lukket for publikum av smittevernhensyn. Da vil de i hovedsak direktesendes digitalt. 

 

Møtestart politiske utvalg
Kommunestyret Klokken 16:00
Formannskapet Klokken 13:00
Hovedutvalgene Klokken 13:00

 

Møteplan for politiske møter 2. halvår 2021

Møteplan for politiske møter 2. halvår 2021
Utvalg August September Oktober November Desember
Kommunestyret - 9. * 23. 21. 11. 16
Formannskapet - 7. 5. 16. 30. -
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg - 29. 20. 24. -
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap - 28. 19. 23. -
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring - 30. 18. 25. -
Ungdomsrådet -
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 7. 28. 2.
Eldrerådet -
Kontrollutvalget - 10. 5. 10.

*Dialogmøte


Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene i utvalgene i Hustadvika.

Følg denne lenken for å finne sakspapirene til Hustadvika kontrollutvalg
 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin Moen Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 941 34 202