Møtekalender politiske møter

De politiske utvalgene holder møtene sine rundt om på de kommunale byggene, se i innkallinga til møtet hvor møtet finner sted og til hvilket klokkeslett. 


Møteplan for politiske møter 2. halvår 2022

Møteplan politiske møter 2. halvår 2022
Utvalg Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 1. (dialogmøte), 22. 27. 8.
Formannskapet 6. 4. 8. , 15.
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap 27. 1.
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg 28. 2.
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 29. 3.
Administrasjonsutvalget 15.
Arbeidsmiljøutvalget 14. 30.
Kontrollutvalget
Rådene:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26. 31. 21.
Ungdomsrådet
Eldrerådet

Med forbehold om endringer.
 

Last ned møteplan for politiske møter 2022

Under finner du en nedlastbar møteplan for alle politiske råd og utvalg for 2022. Møteplanen oppdateres fortløpende ved endringer.

Møteplan for politiske møter 2022 (PDF, 230 kB)

 

Sakspapir - møteinnkallinger og møteprotokoller

I møteinnkallinga til hver enkelt utvalg ser du hvor møtet finner sted og til hvilket klokkeslett:

Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene i utvalgene i Hustadvika.

Følg denne lenken for å finne sakspapirene til Hustadvika kontrollutvalg
 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 941 34 202
Mobil 941 34 202