Møtekalender politiske møter

Møtene finner i hovedsak sted på kommunestyresalen på rådhuset i Elnesvågen. Pga koronautbruddet kjøres noen politiske møter digitalt inntil videre.

De politiske utvalgene holder møtene sine rundt om på de kommunale byggene, se i innkallinga til møtet hvor møtet finner sted og hvilket klokkeslett. 

 

Møtestart politiske utvalg
Kommunestyret Klokken 16:00
Formannskapet Klokken 13:00
Hovedutvalgene Klokken 13:00

 

Møteplan for politiske møter 1. halvår 2021

Møteplan for politiske møter 1. halvår 2021
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret 18. 15. 20. 17.
Formannskapet 2. 23. 4. 1.
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg 27. 17. 26.
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap 26. 16. 25.
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 28. 18. 27.
Ungdomsrådet 4. 25. 3. mai
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2. 25. 3.
Eldrerådet 1. 23. 1.
Kontrollutvalget 12. 23. 4.

 

Møteplan for politiske utvalg 2021 (PDF, 150 kB)


Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene i utvalgene i Hustadvika.


 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin Moen Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Mobil 941 34 202