Møtekalender politiske møter

Møtene finner i hovedsak sted på kommunestyresalen på rådhuset i Elnesvågen. Pga koronautbruddet kjøres noen politiske møter digitalt inntil videre.

De politiske utvalgene holder møtene sine rundt om på de kommunale byggene, se i innkallinga til møtet hvor møtet finner sted og hvilket klokkeslett. 

 

Møtestart politiske utvalg
Kommunestyret Klokken 16:00
Formannskapet Klokken 13:00
Hovedutvalgene Klokken 13:00

 

Møteplan for politiske møter 2. halvår 2020
Utvalg Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret - 27. * 17. 15. 19. 17.
Formannskapet - 3. 1. 5. 19. 26. 3.
Valgnemnda -
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg - 30. 28. 25.
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap - 29. 27. 24.
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring - 29. 27. 24.
Ungdomsrådet - 25. 6. 24.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 20. 30. 25.
Eldrerådet

*Dialogmøte


Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene i utvalgene i Hustadvika.


 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin Moen Skotheim
Politisk sekretariat
E-post
Mobil 941 34 202