Kjøpe kommunal næringstomt

Ønsker du å starte en bedrift i Hustadvika kommune kan vi by på en rekke ulike, offentlige næringsareal.

Her finner du en oversikt over tomtearealene kommunen har regulert til næring og industri:

Oversikt over tomteareal til næring og industri i Hustadvika

Næringsarealene er tilpasset ulik form for næringsaktivitet på forskjellige steder i kommunen. Har du behov for industritomt eller forretningstomt, tilgang til kai eller gode havner, eller er det kanskje avstand til flyplass som teller.

Vi regner med at i et av kommunen sine mange forretnings- og industriområde vil du finne noe som passer for deg.

Om du er interessert i tilgjengelig areal tar du kontakt med kommunens næringskonsulent.

Tildeling av tomter vil i kurante saker bli avgjort av administrasjonen. Dersom saken vurderes som ukurant skal saken legges frem for Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring.

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Næringstomter/næringsfond
E-post
Mobil 959 61 024

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen