Kjøpe kommunal næringstomt

Ønsker du å starte en bedrift i Hustadvika kommune kan vi by på en rekke ulike, offentlige næringsarealer.

Næringsarealene er tilpasset ulik form for næringsaktivitet på forskjellige steder i kommunen. Har du behov for industritomt eller forretningstomt, tilgang til kai eller gode havner, eller er det kanskje avstand til flyplass som teller?

Her finner du en oversikt over tomteareal til næring og industri i Hustadvika

Vi regner med at i et av kommunen sine mange forretnings- og industriområde vil du finne noe som passer for deg. Er du interessert eller ønsker mer opplysninger om tilgjengelig areal ber vi deg ta kontakt med kommunens næringskonsulent. 

Tildeling av tomter vil i kurante saker bli avgjort av administrasjonen. Dersom saken vurderes som ukurant legges saken frem for Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring.

Kontaktinformasjon

Lisbeth Valle
Næringssjef
E-post
Telefon 91 63 89 99

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen