Tornes boligfelt

Tornes ligger 7 kilometer fra Elnesvågen i retning Bud.

Kort om Tornes:
 

Tornes er et tettsted med ca 1000 innbyggere med egen barnehage, barneskole og dagligvarebutikk. 

Tornes boligfelt:

Det er ingen kommunale byggeklare tomter på Tornes pr i dag. Et stort felt er ferdig regulert og Blink Hus Dale Malo er utbygger av 10 eneboligtomter i del av feltet. 

Det er ikke tidfestet når resten av feltet skal bygges ut, men prosjektering av feltet begynner i 2023. 

Tornes boligfelt

Tornes boligfelt
Fakta Informasjon
Reguleringsbestemmelser PlanID 201314
Reguleringskart Digitalt kart

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Informasjonsrådgiver
E-post
Telefon 95 96 10 24

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen