Innglassing av veranda eller balkong

Ved innglasset av veranda, terrasse eller en svalgang kan mulighetene være mange. Fra de enkle løsningene med skyveglass montert på eksisterende veranda til fullisolerte tilbygg for helårsbruk.

Innglassing av balkong, veranda og svalgang vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig. Hvis du skal innglasse en balkong eller veranda på en frittstående enebolig vil tiltaket kunne unntas søknadsplikt.

Dersom du bor i rekkehusanlegg/ flermannsbolig/ blokk vil det være nødvendig med en profesjonell vurdering av brann- og rømningskrav for å påse at disse tilfredsstilles ved innglassing. Som regel må du også ha samtykke fra styret. Ved innglassing av svalgang er det viktig å påse at ikke brannkrav eller rømningsveier blir påvirket. Ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan bistå i vurderingen og med en eventuell søknad.

Dersom innglassingen ikke fører til at fasaden endres på en slik måte at "bygningens karakter endres", kan innglassingen unntas fra søknadsplikt. Det er da en forutsetning at innglassingen er i samsvar med krav satt i kommuneplan eller reguleringsplan, og faller inn under tiltak som kan unntas fra saksbehandling i SAK 10 § 4-1 bokstav b.

Om fasadeendringen er søknadspliktig eller ikke, avhenger av en konkret vurdering av hvordan den innglassede bygningen vil virke inn på bygningens eksteriørkarakter (utseende).

Fasadeendring på følgende bygninger er ofte søknadspliktige, og du bør ta kontakt med et ansvarlig foretak for bistand:

 • Bevaringsverdige bygninger
 • Bygninger med spesielle kvaliteter ved fasaden
 • Rekkehusanlegg/ flermannsbolig/ blokk
 • Områder med ensartet utseende

Du trenger ikke å søke dersom

 • Innglassing av balkongen ikke medfører at bygningens karakter endres,
 • ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse,
 • ikke har et samlet bruksareal eller bebygd areal på over 15 m2, og 
 • er understøttet.

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

 • Du ønsker vinterhage på taket
 • Takterrasse
 • Innglassingen skal skje over to etasjer
 • Brannkrav eller rømningsveier blir påvirket
 • Du bor i rekkehusanlegg/ flermannsbolig/ blokk

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler