Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i Hustadvika. 

De ansatte hos skatteoppkreveren i Hustadvika har nå fått nytt arbeidssted hos Skatteetaten i Molde. 

Mer informasjon om endringene finner du her: 

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

Hvordan kan du henvende deg til Skatteetaten?

Kontaktinformasjon Skatteetaten 


Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Eiendomsskatten vil fremdeles bli håndtert av Hustadvika kommune.