Restskatt upersonlige skatteytere

Når skatteetaten har behandlet selvangivelsen får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til skatteoppkreverkontoret. 

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skatteytere.

Betalingsfrist
 

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

 

Slik betaler du restskatten

Betalingsgiro med KID-nummer blir tilsendt etter skatteoppgjøret. Selv om du ikke har mottatt giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjør du det:

Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal bli riktig registrert.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

 

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Betaler du ikke ved forfall, har skatteoppkreverkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Kemnerkontoret har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

 

Hvis du ikke kan betale

Betalingsvansker

 

Klage

Se hvordan du klager på skatteoppgjøret.

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Mobil 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Mobil 481 27 721

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen