Kontoutskrift og saldo for skatt og arbeidsgiveravgift

Saldooversikten viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag.

Kontoutskriften viser alle inn- og utbetalinger for valgt periode

Ta kontakt med skatteoppkreveren for å få tilsendt opplysninger om saldo for skatt og arbeidsgiveravgift. Vi kan også sende kontoutskrift for en valgt periode. 

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Mobil 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Mobil 481 27 721

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen