Tilleggsforskudd

Dersom du vet at du har betalt inn for lite skatt, kan du betale inn tilleggsforskudd. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er innen 31. mai hvert år.

Her finner du rentesatser for tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt.

Ved innbetaling av tilleggsforskudd:
 

  • Betalt til kontonummer: 6345 07 15796
  • IBAN: NO7463450715796
  • KID-nummer henter du hos Skatteetaten. Husk  å velge riktig skatteart: tilleggsforskudd. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig


Klage på tilleggsforskudd som ikke er godkjent
 

Det kan skje at tilleggsforskudd du har betalt inn ikke blir godkjent. Grunnen til dette kan blant annet være at du har betalt tilleggsforskuddet etter fristen 31. mai, eller at du har brukt feil KID-nummer eller kontonummer. I slike tilfeller kan du få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjøret. Beløpet kan også bli brukt til å betale forskudd på restskatt.

Du kan klage på at beløpet ikke er godkjent som tilleggsforskudd. Klagefristen er tre uker fra du fikk beskjed om at beløpet ikke ble godkjent. Dersom du ble orientert om dette når du fikk skatteoppgjøret, løper fristen fra dette tidspunktet.

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Mobil 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Mobil 481 27 721

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen