Forskuddskatt

Utsatt frist for betaling av forskuddsskatt pga koronautbruddet.

Forskuddsskatt personlig forfall 15. mars har utsatt innbetaling til 1. mai. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Forskuddsskatt personlig 2.termin forfall 15.mai får utsatt frist for innbetaling til 15.juli 2020.
Forskuddsskatt for selskap 2.termin forfall 15. april får utsatt frist for innbetaling til 1.september 2020.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skatteyter og skal betale forskuddsskatt. har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.

Forskuddet beregnes på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din. 

Betaling for forskuddsskatt
 

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 07 15796
  • IBAN: NO7463450715796
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

 

Tilleggsforskudd
 

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31.mai. Da slipper du rentetillegg på skatten

 

Ved for sen betaling
 

Hvis du betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Hvis du ikke betaler, har skatteoppkreverkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.

Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

 

Endre forskuddsskatt
 

Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.

 

Kan du ikke betale
 

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Les mer om betalingsvansker

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Mobil 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Mobil 481 27 721

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen