Autoinvoice - fakturering fra kommunen

Vi har gjort en omlegging av fakturering av kommunale krav for å bli mest mulig digital. 

Løsningen innebære at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Hvilke konsekvenser har dette for deg?


Brevgiro

De nye fakturaene kan ikke benyttes til å betaling via brevgiro. Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på servicetorget. På servicetorget kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter. Ta med den tilsendte fakturaen slik at vi har nødvendig informasjon for å kunne hjelpe deg. Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto 

 

Faktura via Vipps

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. I tillegg må du selvsagt være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i Hustadvika kommune sitt kunderegister. Dersom du ønsker denne løsning, kan du sende e-post til okonomi@hustadvika.kommune.no med beskjed om at ønsker faktura på Vipps, hvilken kommune du tilhører og ditt mobilnummer.

Faktura i Digipost / eBoks

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din. Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert mot å motta digital post fra det offentlige.

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Hustadvika kommune. Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Hustadvika kommune sitt kunderegister.

Du vil selvsagt motta fakturaen på den ene eller den andre måten. Hvis du allerede har en avtalegiro eller efaktura-avtale med Hustadvika kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura. Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps - hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura. Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Faktura sendes til forretningsfører/andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”. Vi anbefaler derfor dere som har “annen mottaker” til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 34
Merethe Gule
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 33