Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er satt til 1. mars.

Gebyrets størrelse avhenger av alkoholsalg foregående år, og forventet alkoholsalg  inneværende år. Opplysninger om dette sender bevillingshaverne til oss i omsetningsoppgaven.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Regnskapsfører eller revisor må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år. Det er bevillingshavers ansvar at regnskapsfører bekrefter omsetningstallene. 

Skjema

Omsetningsoppgave for alkohol

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget - Utvalgssekretær oppvekst, kultur og kunnskap, salgs- og skjenkebevillinger
E-post
Mobil 957 39 973
Siw Marika Johansen
Bostøtte, ledsagerbevis, salg- og skjenkebevillinger
E-post
Mobil 901 07 999

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året