Reiselivsplan

En reiselivsplan er under arbeid for Hustadvika kommune.

Fase 1
Forstudie - oppstart og grunnleggende avklaringer

Forstudien er en situasjonsanalyse hvor vi avklarer forutsetningene for fase 2. Hvor er Hustadvika kommune i dag?
I forstudiet skal det utarbeides en situasjonsanalyse for reisemålet som beskriver dagens situasjon og peker på muligheter og utviklingspotensial. Lokale forhold og aktørenes vilje til å delta aktivt må også kartlegges.

Fase 2
Strategifasen - utarbeide en helhetlig og langsiktig strategisk plan (Masterplan)

Fase 2 er en helhetlig strategi hvor vi ser på faglige vurderinger, lokale prosesser. Vi lager mål, strategier og prioriterer tiltak og vi forankrer eierskap. I strategifasen defineres mål og strategier, samt prioriterte tiltak for utviklingen av reisemålet. Forankring hos viktige aktører er vesentlig i denne fasen.

Hovedaktiviteter for fase 2:

  • Kartlegge behov og reisemønster - analyse - strategi - tjenestedesigner
  • Legge ambisjonsnivået for utviklingen
  • Konseptualisering og sesongutvikling (hvordan produktutvikle)
  • Steds- og attraksjonsutvikling
  • Infrastruktur, tilgjengelighet og kommunikasjoner (fly, vei, båt, turistveg)
  • Bedriftsutvikling, nettverk og kompetanse (profesjonalisere)
  • Inspirasjon og kompetanseheving (studietur)

 

Fase 3
Gjennomføringsfasen - fra ord til handling

I gjennomføringsfasen skal prioriterte tiltak gjennomføres i tråd med strategien. Det å avklare planer med kommunen, framskaffe finansiering og klargjøre forpliktelser er viktig.

  • Forankre strategien
  • Bearbeide, finansiere og gjennomføre tiltakene

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Rådgiver
E-post
Mobil 907 71 912
Tove Henøen
Ordfører
E-post
Mobil 926 89 727

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen