Skogbruksplan

 Alle i tidligere Fræna med over 50 dekar produktiv skog, har fått en en brosjyre med informasjon om skogbruksplan.

Skogeiere på Eide har gjennomført samme øvelse før kommunesammenslåingen og har derfor oppdaterte planer med miljøregistrering.  

Påmeldingsfristen er 1. oktober, og etter den tid vil Allskog ta kontakt pr telefon for å få flere med. Kostnaden pr plan avhenger av oppslutningen. Det er viktig å merke seg at dersom du ikke har en plan for miljøregistrering, får du ikke levert tømmer fra egen skog. Det er derfor viktig å kjenne sin besøkelsestid. Statsforvalteren dekker 52% av kostnaden. Priser går frem av brosjyren fra Allskog (PDF, 2 MB).

Når du har en plan, kan du oppdatere den selv når du gjør tiltak i skogen og du får levert tømmer. I plana vil du ha varetelling av skogen og fin oversikt over hva du er eier av. Den som står foran et generasjonsskifte eller salg av eiendom, vil ha et godt grunnlag for taksering. 

Hvordan søke om tilskudd?

I lenken nedenfor finner du informasjon på hvordan du søker om tilskudd i et skogbruksplanprosjekt.
Hvordan søke om tilskudd i et skogbruksplanprosjekt. (PDF, 291 kB)

Kontaktinformasjon

Andreas Granli
Rådgiver skog
E-post
Telefon 48 14 91 62