Litt om Hustadvika kulturskole

Hustadvika kulturskole har rundt 365 elevplasser fordelt på fagene musikk, dans og visuelle kunstfag.
1-1 undervisning foregår så langt det lar seg gjøre på kommunens grunnskoler, særlig for våre yngste elever, mens gruppetilbudene er sentralisert i Elnesvågen og på Eide.

Dansetilbudet gis på Eide og i Elnesvågen, for elever i alderen 4-19 år. Skoleåret 2022/23 har vi 95 danseelever fordelt på 10 danseklasser. Les mer om dansetilbudet her 

Kunsttilbudet gis i Elnesvågen, på Fræna ungdomsskole i A-blokka. Skoleåret 2022/23 er det 24 elever fordelt på 2 klasser. Les mer om kunsttilbudet her

Musikktilbudet gis primært i form av 1-1 undervisning, men vi har også flere band man kan bli med i etter hvert. Vi har også samspillsprosjekter i løpet av skoleåret for alle elever som en del av undervisningen. Les mer om musikktilbudet her.

Kulturskolen samarbeider med andre enheter i kommunen, samt selger dirigenttjenester til kommunens korps og kor.

Kulturskolen står også for aspirantopplæringen til Hustadvika skolekorps og Bud skolemusikkorps.

Formidling er en sentral del i alle våre tilbud, og det legges til rette i aktivitetsplan for at alle skal ha mulighet til minimum 2 opptredener i løpet av skoleåret.