Statusoppdatering - ny kulturskole i Elnesvågen

Kommunestyret i Hustadvika fattet i desember vedtak om å bygge ny kulturskole i Elnesvågen med målpris på kr. 54,5 mill.

Administrasjonen har startet planleggingen, og i går ble det gjennomført befaring på tomten sammen med Agraff arkitektur. Agraff vant arkitektkonkurransen i konkurranse med 10 andre arkitektkontor, og vil nå starte arbeidet med skisseprosjektet. Dette vil skje i tett samhandling med kommunens ansatte.

Vi forventer å ferdigstille skisseprosjektet i september, og arbeidet rundt rammetillatelse for bygging vil skje parallelt. Det ligger en del føringer i gjeldende reguleringsplan, og her jobbes det med å finne gode løsninger. Kulturskolebygget vil få en unik plassering i sentrum, og vil være et godt bidrag fra kommunens side om å skape økt aktivitet i sentrum av Elnesvågen.

Den aktuelle tomten er nord for den gamle Smia, og øst for det regulerte torget på sørsiden av Fylkesveien. Tidspunkt for ferdigstillelse av bygget avhenger av mange faktorer, men målsettingen er å ha ferdig kulturskolebygget til skolestart 2023.

Helge Rønning fra XPRO AS er prosjektleder for prosjektet. XPRO har lang erfaring fra denne type arbeid, blant annet fra den nye kulturskolen i Molde.

Bildet er fra befaring på tomten denne uken. Arkitektene Svend Johnny Breiby og Silje Høyem Amundsen i engasjert samtale med kulturskolerektor Randi Anita Dale.