Kontantkassa

 

 

Kontantkassa er en støtteordning der trenere og ledere på en enkel måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Kontantkassa er et samarbeid mellom Bufdir og Hustadvika kommune.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 6 år - 18 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske årsaker. 

Hvem kan søke?

  • Laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.)
  • Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesykepleier, miljøterapeuter, rådgivere, barnevernstjenesten m.m. 
  • Barnet eller familien kan også søke selv. Faktura må betales først, og deretter kan en søke om refusjon til kommunen mot kvittering for betalt faktura. I søknadsskjemaet står det at familien ikke kan søke selv, men vi har åpnet for at det er greit i Hustadvika. 

Den som søker må logge seg på med MinID, BankID eller BankID på mobil.

Hva kan du søke støtte til?

Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, aktiviteter, utstyr, deltakelse og lommepenger i turneringer, konkurranser og turer.

Hovedregelen er at det ikke kan søkes støtte til treningsstudio eller utstyr til egenorganisert aktivitet. 

Hvor mye støtte kan du få?

Inntil kroner 2500,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person.

Krav til søker

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til, og vi ønsker at det er to personer tilknyttet barnet/ungdommen som går god for søknaden. Med dette menes det at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt eller lignende. Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontantkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Kontantkassa er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. Det kan søkes om midler på forhånd og da kan evt. faktura, kvitteringer og lignende ettersendes.  

Søknadskjema

Søknadsskjema kontantkassa

Den som søker må logge seg på med MinID, BankID eller BankID på mobil.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom. 

Her er en liten film om kontaktkassa:

Film - kontaktkassa