Digitalhjelpen - "Datahjelp for vettskremte"

Hustadvika Frivilligsentral og Servicetorget har mottatt tilskudd fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. På godt norsk betyr det at vi igjen kan tilby opplæring og støtte i bruk av «data» til innbyggerne i Hustadvika kommune, hvor vi med «data» mener bruk av internett ved hjelp av datamaskiner, nettbrett og smart telefoner.

Hvem kan delta og hva trenger jeg for å delta?

Tilbudet skal være et «lavterskel tilbud», dvs. at du kan møte opp uten å kunne noe og få hjelp til å komme i gang. Du vil trenge å ha med din bærbar PC, nettbrett eller smart telefon da det alltid er best å lære og øve på eget utstyr. Innføringen skal hjelpe deg til å komme i gang med å bruke «data».

Vi skal også sette opp temasamlinger hvor vi ser på offentlige nett- tjenester f.eks. innen helse, skatt, hos NAV og kommunen, organisasjoner/ etater som i større og større grad legger sin kommunikasjon til «nettet». Andre aktuelle tema vil være nettbank, reisebestillinger, sosiale medier osv.

På sikt ønsker vi også å etablere faste møteplasser hvor du kan stikke innom og møte en datakyndig som kan hjelpe deg. Foreløpig er planen minimum 2 «nett-treff» pr måned, men dette kan forandre seg alt etter hvor stor interesse tilbudet har blant folk. Om mulig håper vi å få til «nett-treff» lokalt i bygdene, igjen forutsatt at interessen er der.  

Vi vil også gjerne ha kontakt med frivillige som kan tenke seg å stille som veiledere overfor mindre erfarne nett-brukere. Veilederne vil få tilbud om å bli «kurset» i forkant for å være best mulig forberedt for å hjelpe andre.

Hvordan melder jeg meg på?

Du kan fylle inn skjemaet under og sende inn til oss så tar vi kontakt med deg.
Du kan også ringe Servicetorget på tlf. 712 68 100.

 

 

Åpningstider

Åpningstider:
Mandag-fredag 10.00-15.00