Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra tingretten til kommunen.

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dettes utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (Skatteetaten avd Molde). Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Se Skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg

Når du har mottatt prøvingsattest kan du ta kontakt med kommunen for å avtale vielse.

Tid og sted

Vielsen kan finne sted i kommunestyresalen uten vederlag. Kommunen har også inngått avtale med Haukås utleietun om å gjennomføre vielser der. Kommunen avtaler tid med Haukås utleietun, som vil sende faktura på kr 500 direkte til dere etter vielsen. Dersom vielsen finner sted mellom september og mai kan vielsen også finne sted på Ergan i Bud i Romsdalsmuseets lokaler vederlagsfritt.

Vielsene finner sted mandag til fredager mellom kl 08.00 og 16.00. Tid må bookes på forhånd, ta kontakt med Servicetorget. Det er i unntakstilfeller mulig å booke andre tidspunkt for vielse.

Vi pynter med hvit duk og lys inne. Om dere ønsker å pynte ytterligere, gjør vi avtale om det. Det er anledning å ha musikalske eller andre kulturelle innslag som en del av vielsen. Ønsker dere dikt leser vigsler gjerne det under vielsen.

Selve seremonien tar rundt 15 minutter, men det kan være individuelle forskjeller alt etter ønsker fra brudeparet.

Vigslere

Det er i hovedsak ordfører Tove Henøen og varaordfører Tom Grunde Malme som utfører vielsene i Hustadvika kommune. Gunn K. M. Skotheim v/ Servicetorget har også myndighet til å foreta vigsler. 

Hvem kan gifte seg borgerlig i Hustadvika?

Alle innbyggere i Hustadvika kommune og personer som ikke er bosatt i Norge, kan benytte seg av vigselstilbudet. Det holder at én av som skal gifte seg er bosatt i kommunen.

Før vielsen

Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt. Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir nødvendige opplysninger. Behandlingstiden hos Skatteetaten kan to opp mot tre uker, så vær ute i god tid. Men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå, siden opplysningene må være ferske og prøvingsattesten bare er gyldig i fire måneder. Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Den digitale løsningen kan også brukes ved ekteskap som inngås på norsk ambassade og sjømannskirke i utlandet.

Den digitale løsningen for prøving av ekteskap er enkel å bruke. Men dersom dere heller vil søke på papirskjema finner dere disse her:

Etter utfylling må de sendes til skattekontoret i Molde.


Tidligere gift, eller ønsker om å endre navn?

  • Tidligere gift: I noen tilfeller vil det være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Dette kan også ordnes via den digitale løsningen på skatteetaten.no.  Dersom dere ønsker å benytte papirskjema må denne erklæringen om skifte fylles ut.
  • Endring av navn kan også ordnes via den digitale løsningen på skatteetaten.no. Dersom dere ønsker å benytte papirskjema må dette skjemaet om Endring av navn fylles ut.

Skal dere på bryllupsreise må dere passe på at navnet på billetten og passet stemmer overens.

Prøvingsattest

Når skjemaene er sendt inn og godkjent, vil dere motta en prøvingsattest fra skatteetaten, som viser at dere oppfyller vilkårene for å bli gift. Dersom dere har benyttet dere av den digitale løsningen vil prøvingsattesten sendes til dere i Altinn. Der kan den dere velge om dere vil sende den videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive den ut og levere den på papir. Dersom dere søker ved å bruke papirskjema blir prøvingsattesten sendt pr post til dere.


Attesten er gyldig i fire måneder og må sendes til Fræna kommune senest en uke før vielsen skal skje. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (Skatteetaten avd Molde).

Hvordan foregår seremonien?

Overfor vigsleren må dere legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.
Dere må også ha med to vitner over 18 år.

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at det leses en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel eller beskjed til før seremonien starter. Ringene settes på når vigsler har erklært dere som ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette avtales når det bookes tid for vigsel. 

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Etter vielsen
Hustadvika kommune sender prøvingsattesten til Skatteetaten, de skriver ut vigselsattest og sender den til dere i posten.

Pris
Tilbudet er gratis.
Hvis brudefolket ønsker vigsel utenfor arbeidstid, vil det bli beregnet en kostnad.

Kontakt

Spørsmål kan sendes til postmottak@hustadvika.kommune.no

Eller ring Rådhuset i Elnesvågen tlf.: 71 26 81 00

Vil du ha kirkebryllup? Da kan du ta kontakt med kirkekontoret på 71 26 66 70 eller send en e-post til 

kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no  for å avtale dato eller ta en prat om vielser

Se info fra Romsdal Tingrett

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/romsdal-tingrett/Arend-i-domstolene/Vigsel-og-partnerskap/

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen