Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra tingretten til kommunen.


Slik går du fram om du vil gifte deg borgerlig


1. Dere må innhente prøvingsattest fra Skatteetaten

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder.

Se Skatteetatens hjemmesider om: Veien til ekteskap


2. Når du har mottatt prøvingsattest - oversend til kommunen

Når skjemaene er sendt inn til skatteetaten og godkjent, vil dere motta en prøvingsattest fra skatteetaten, som viser at dere oppfyller vilkårene for å bli gift. Dersom dere har benyttet dere av den digitale løsningen vil prøvingsattesten sendes til dere i Altinn. Der kan den dere velge om dere vil sende den videre fra Altinn i en e-post til kommunen, eller skrive den ut og levere den på papir. Dersom dere søker ved å bruke papirskjema blir prøvingsattesten sendt per post til dere. Attesten er gyldig i fire måneder og må sendes til Hustadvika kommune senest to uker før vielsen skal skje.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (Skatteetaten avdeling Molde).
 

Tid og sted

Vielsene kan finne sted på følgende steder avhengig av når på året vielsen finner sted: 

  • Vielsen kan finne sted i kommunestyresalen uten vederlag.
  • Kommunen har også inngått avtale med Haukås utleietun om å gjennomføre vielser der. Kommunen avtaler tid med Haukås utleietun, som vil sende faktura på kr 500 direkte til dere etter vielsen.
  • Dersom vielsen finner sted mellom september og mai kan vielsen også finne sted på Ergan i Bud i Romsdalsmuseets lokaler vederlagsfritt.

Vielsene finner sted mandag til fredager mellom kl 08.00 og 16.00. Bortsett fra på røde dager og inneklemte dager. Tid må bookes på forhånd, ta kontakt med Servicetorget.  Det er i unntakstilfeller mulig å booke andre tidspunkt for vielse.

Vi pynter med hvit duk og lys inne. Om dere ønsker å pynte ytterligere, gjør vi avtale om det. Det er anledning å ha musikalske eller andre kulturelle innslag som en del av vielsen. Ønsker dere dikt leser vigsler gjerne det under vielsen.

Selve seremonien tar rundt 15 minutter, men det kan være individuelle forskjeller alt etter ønsker fra brudeparet.
 

Vigslere

Ordfører Tove Henøen og varaordfører Tom Grunde Malme utfører i hovedsak vielsene i Hustadvika kommune. 
I tillegg kan saksbehandler: Gunn K. M. Skotheim vie. 
 

Hvem kan gifte seg borgerlig i Hustadvika?

Alle innbyggere i Hustadvika kommune og personer som ikke er bosatt i Norge, kan benytte seg av vigselstilbudet. Det holder at én av de som skal gifte seg er bosatt i kommunen.

 

Hvordan foregår seremonien?

Overfor vigsler må dere legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.
Dere må også ha med to vitner over 18 år. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. 

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at det leses en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel eller beskjed til før seremonien starter. Ringene settes på når vigsler har erklært dere som ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette avtales når det bookes tid for vigsel. 

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.
 

Etter vielsen

Hustadvika kommune sender prøvingsattesten til Skatteetaten, de skriver ut vigselsattest og sender den til dere i posten.

 

Pris

Tilbudet er gratis.
Hvis brudefolket ønsker vigsel utenfor arbeidstid, vil det bli beregnet en kostnad.

 

Kontakt

Spørsmål kan sendes til postmottak@hustadvika.kommune.no 

Eller ring Rådhuset i Elnesvågen tlf.: 71 26 81 00


Send inn forespørsel om vielse

 

Her sender du inn forespørsel om vielse


Husk at prøvingsattesten må sendes til kommunen:


Se info fra Romsdal Tingrett

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/romsdal-tingrett/Arend-i-domstolene/Vigsel-og-partnerskap/

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00
Gunn Kristin Moen Skotheim
Politisk sekretæriat
E-post
Mobil 941 34 202

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:20

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen